Aktiemäklare Jedemarks årsresumé

Årsresumé, 2020

En krönika av vår aktiemäklare Lars Jedemark

Årsresumé, 2020

En krönika av vår aktiemäklare Lars Jedemark

Snart lägger vi ett turbulent börsår bakom oss. Aktiemäklare Lars Jedemark summerar året och ger sin syn på utsikterna inför året 2021.

2020 var ett av de märkligaste börsåren jag har upplevt under mina 35 år inom finansbranschen. Ifrån toppen i februari föll index med -35% – och har nu stigit med +63% från botten.

Vi kan, med facit i hand, konstatera att den bästa strategin var att ”sitta still i båten” och hänga med vågorna.

Under året har vi sett kraftiga stimulanser från centralbankerna som lett till pressade räntor, vilket i sin tur har lett till att exempelvis en BBB-obligation handlas för 0,6–0,7%; det vill säga halva inflationen.

Den låga räntan har också inneburit att värderingen på aktier har höjts. Idag ligger P/E talet i Sverige framåtblickande på 17–18. S&P 500 över 20. Med det låga avkastningskravet som vi har idag kan man med en årlig tillväxt på 20–25% motivera P/E kring 50–100. Tänk om marknaden sänker kravet till, säg, 5,5%. Då skulle man utan vidare kunna acceptera ett genomsnittligt P/E tal på 18.

När S&P 500 har värderats över P/E 20 har börsen året efter gått -0,9%. Nu har visserligen FAANG bolagen (Facebook, Apple, Amazon, Netflix och Google) kommit att dominera indexet, varför en historisk jämförelse haltar något. En annan bubbelvarning är att antalet börsintroduktioner i USA har exploderat. Antalet börsintroduktioner som har dubblerat kursen första dagen är nu drygt 20 för 2020, jämfört med det historiska snittet omkring 1–3 stycken.

Lansering av vacciner har inneburit en kraftig uppgång för så kallade ”coronaförlorare” inom cyklist, bank och energi. Jag ser inte det som en sektorrotation utan en normalisering av kurserna. Många av de stora verkstadsbolagen ligger nära all-time-high (ATH) och har i år stigit med 15–20%. Före pandemin hade vi en svag underliggande tillväxt som krävde tillväxtstimulans. Detta gäller fortfarande. Bolag som kan dra nytta av ny teknik och miljöinvesteringar samt Fintech är framtida vinnare. Uppköpsaktiviteten har ökat och där kommer mellan- och småbolag att bli uppvaktade.

Ett av de största hoten mot börsen är om det kommer inflationsimpulser i ekonomin genom de kraftiga stimulanserna som upprättats med anledning av COVID-19. Det skulle kunna leda till en långränteuppgång. Hittills har man kunnat avfärda detta då pengarna har stannat i systemet och inte gått till ökad konsumtion, vilket för tankarna till Mats Qviberg ord: ”Man skall alltid gissa på att börsen går upp för då får man rätt i 70% av fallen”.

Hur slutade investeringsåret 2020? Min stora svenska referensportfölj har stigit med +45% i år jämfört med index som stigit dryga +13%. Sedan start i maj 2019 har referensportföljen stigit med +75 % i jämförelse med index som stigit omkring +30% för samma period.

Om vi blickar framåt tror jag att 2021 kortsiktigt kommer att präglas av vaccinnyheter och beslutade stimulanser, där breda index inte stiger så mycket. Däremot kan det bli kraftiga ökningar i enskilda aktier.

Lars Jedemark, som författat denna krönika, är aktiemäklare hos oss.

Du som har ett aktivt intresse för aktiehandel har möjlighet att diskutera direkt med våra aktiemäklare. Därutöver får du tillgång till rekommendationer, analys och ombesörjandet av köp-/säljuppdrag.

För frågor om aktiemäkleri, kontakta mäklaren Lars Jedermark per lars.j(at)wictorfamilyoffice.com.

Lars Jedemark, som författat denna krönika, är aktiemäklare hos oss.

Du som har ett aktivt intresse för aktiehandel har möjlighet att diskutera direkt med våra aktiemäklare. Därutöver får du tillgång till rekommendationer, analys och ombesörjandet av köp-/säljuppdrag.

Lars Jedemark, mäklare
För frågor om aktiemäkleri
lars.j@wictorfamilyoffice.com

Ännu ett lyckat generationsskifte

Ännu ett lyckat generationsskifte

Börje går in i en strategisk roll när sonen David blir chef

Ännu ett lyckat generationsskifte

Börje går in i en strategisk roll när sonen David blir chef

Året 2020 börjar lida mot sitt slut. När vi blickar tillbaka kommer vi kanske minnas det här året lite extra då det medfört extraordinära omständigheter som gjort att vi tvingats ställa om och anpassa oss till en ny vardag. Det har till en början känts svårt och annorlunda, men så småningom har vi hittat nya vägar och möjligheter som också resulterat i att vi nu ser saker ur nya perspektiv.

Det gångna året delar många likheter med ett generationsskifte, något varje organisation så småningom ställs inför. Ett tillfälle som tillåter saker att utvecklas, där organisationen i sig kan ta vara på den kompentens och vitala erfarenhet som finns, tillsammans med ett nytänk för att möta morgondagens utmaningar.

På Wictor Family Office ser vi det som en stor ära att få vara med och stötta företag och familjer i generationsskiften. Det är vid tillfällen som dessa som vi tillsammans med er organisation får förmånen att förvalta genuina affärsrelationer och ert företags fundamentala värderingar.

Just i år är detta ett arbete som ligger oss särskilt varmt om hjärtat. Vi har nämligen givits möjligheten att applicera samma arbetssätt internt. Vid årsskiftet kommer Börje Johansson arbeta mindre rådgivande och mer strategiskt då han avser fokusera på styrelseuppdrag inom Wictor Family Office AB, Wictor Property AB och Wictor Holding AB.

Börje, som har varit aktiv inom finansbranschen i mer än 20 år, har varit med sedan ett tidigt skede och format den organisation som idag är Wictor Family Office. Han hålls kär av kollegor såväl som kunder. Börjes fantastiska engagemang och kundfokus är något vi beundrar och en standard vi alla eftersträvar att hålla.

Till vår stora glädje välkomnar vi David Johansson, som är Börjes son, till Wictorfamiljen och till rollen som Chief Client Executive. David har, likt sin far, dedikerat sig till finansbranschen och har mångårig erfarenhet som rådgivningschef och investeringsspecialist.

Tillsammans ser vi fram emot nya utmaningar 2021 och att få hjälpa er vid nästa generationsskifte.

Kontakt: David Johansson, Cheif Client Executive
david@wictorfamilyoffice.com