Skip to content

Årsresumé, 2021

En krönika av vår aktiemäklare Lars Jedemark

Årsresumé, 2021

En krönika av vår aktiemäklare Lars Jedemark

2021 går till historien som ett av de starkaste börsåren för svenska aktier.

Det breda indexet OMXSGI steg för helåret 2021 med +39%.
Stimulanser från centralbankerna i kombination med en kraftfull återhämtning av konjunkturen bidrog till den starka uppgången. Flaskhalsar i form av komponentbrist och höjda frakter har däremot ökat inflationsimpulserna. Inflationen kommer vara en av de viktigaste faktorerna att bevaka under 2022 och jag ser det som osannolikt att den risken kommer vara kortvarig. Den avgörande frågan blir på vilken nivå som inflationen stabiliseras.

För november månad visades en inflation i USA på höga 7%. FED har signalerat att en åtstramning kommer att ske i olika steg. Kinas export av deflation är förbi samtidigt som löne- och råvaruökningar leder till ökade priser globalt. Kursuppgången i Sverige, till följd av en ökad riskaptit, har lett till att värderingen mellan bolagen som är högst och lägst värderat blivit lika stor som under IT-eran 2000. P/E talet mellan bolagen i OMXS30 ligger idag på 24 som högst och 12 som lägst. Antingen måste vinsterna öka snabbare eller kurserna falla. Vi kommer uppleva ett trendskifte där det troliga scenariot är att P/E talet för de högre värderade bolagen kommer att sjunka.

Oro för stigande räntor gör att bolag med vinster långt in i framtiden blir extra känsliga om det kommer bakslag i tillväxten. Bolag med en förvärvsagenda drabbas av högre kapitalkostnader, dock kommer bolag som visar stabil tillväxt och förvärvar sunt troligen fortsätta gå bra på börsen. Mitt huvudscenario blir att vi kommer att se stigande räntor som kommer från låga nivåer, visserligen i kombination med en konjunkturtillväxt vilket ger goda förutsättningar för ett hyfsat starkt börsår 2022. Historiskt i USA så har S&P500 efter att FED har gjort en försiktig åtstramning lett till att index har stigit med 15% efter ett år.

Snittprognosen för S&P500 för 2022 ligger mellan +11% till -2% och samma prognos bör gälla även för OMXSGI. Vi kommer säkert uppleva en ojämn handel, men även om räntorna stiger något så är det hanterbart. Bolagen är lågt belånade och kan höja utdelningen framåt samtidigt som uppköpsaktiviteten troligen kommer fortsätta. Vi såg detta nu senast med bussbolaget Nobina. 2022 blir ett utmanande år där så kallad ”stockpicking” blir allt viktigare för överavkastning. Bolag som är lågt värderade med en hyfsad utdelning kan vara extra intressant att bevaka under 2022.

Min referensportfölj som speglar en riktig portfölj har 2021 stigit med +34%. Sedan starten maj-19 har den stigit med +135%, jämfört med index +75%.”

Lars Jedemark, som författat denna krönika, är aktiemäklare hos oss.

Du som har ett aktivt intresse för aktiehandel har möjlighet att diskutera direkt med våra aktiemäklare. Därutöver får du tillgång till rekommendationer, analys och ombesörjandet av köp-/säljuppdrag.

För frågor om aktiemäkleri, kontakta mäklaren Lars Jedermark per lars.j@wictorfamilyoffice.com.

Lars Jedemark, som författat denna krönika, är aktiemäklare hos oss.

Du som har ett aktivt intresse för aktiehandel har möjlighet att diskutera direkt med våra aktiemäklare. Därutöver får du tillgång till rekommendationer, analys och ombesörjandet av köp-/säljuppdrag.

Lars Jedemark, mäklare
För frågor om aktiemäkleri
lars.j@wictorfamilyoffice.com