Skip to content

Årsresumé, 2020

En krönika av vår aktiemäklare Lars Jedemark

Årsresumé, 2020

En krönika av vår aktiemäklare Lars Jedemark

Snart lägger vi ett turbulent börsår bakom oss. Aktiemäklare Lars Jedemark summerar året och ger sin syn på utsikterna inför året 2021.

2020 var ett av de märkligaste börsåren jag har upplevt under mina 35 år inom finansbranschen. Ifrån toppen i februari föll index med -35% – och har nu stigit med +63% från botten.

Vi kan, med facit i hand, konstatera att den bästa strategin var att ”sitta still i båten” och hänga med vågorna.

Under året har vi sett kraftiga stimulanser från centralbankerna som lett till pressade räntor, vilket i sin tur har lett till att exempelvis en BBB-obligation handlas för 0,6–0,7%; det vill säga halva inflationen.

Den låga räntan har också inneburit att värderingen på aktier har höjts. Idag ligger P/E talet i Sverige framåtblickande på 17–18. S&P 500 över 20. Med det låga avkastningskravet som vi har idag kan man med en årlig tillväxt på 20–25% motivera P/E kring 50–100. Tänk om marknaden sänker kravet till, säg, 5,5%. Då skulle man utan vidare kunna acceptera ett genomsnittligt P/E tal på 18.

När S&P 500 har värderats över P/E 20 har börsen året efter gått -0,9%. Nu har visserligen FAANG bolagen (Facebook, Apple, Amazon, Netflix och Google) kommit att dominera indexet, varför en historisk jämförelse haltar något. En annan bubbelvarning är att antalet börsintroduktioner i USA har exploderat. Antalet börsintroduktioner som har dubblerat kursen första dagen är nu drygt 20 för 2020, jämfört med det historiska snittet omkring 1–3 stycken.

Lansering av vacciner har inneburit en kraftig uppgång för så kallade ”coronaförlorare” inom cyklist, bank och energi. Jag ser inte det som en sektorrotation utan en normalisering av kurserna. Många av de stora verkstadsbolagen ligger nära all-time-high (ATH) och har i år stigit med 15–20%. Före pandemin hade vi en svag underliggande tillväxt som krävde tillväxtstimulans. Detta gäller fortfarande. Bolag som kan dra nytta av ny teknik och miljöinvesteringar samt Fintech är framtida vinnare. Uppköpsaktiviteten har ökat och där kommer mellan- och småbolag att bli uppvaktade.

Ett av de största hoten mot börsen är om det kommer inflationsimpulser i ekonomin genom de kraftiga stimulanserna som upprättats med anledning av COVID-19. Det skulle kunna leda till en långränteuppgång. Hittills har man kunnat avfärda detta då pengarna har stannat i systemet och inte gått till ökad konsumtion, vilket för tankarna till Mats Qviberg ord: ”Man skall alltid gissa på att börsen går upp för då får man rätt i 70% av fallen”.

Hur slutade investeringsåret 2020? Min stora svenska referensportfölj har stigit med +45% i år jämfört med index som stigit dryga +13%. Sedan start i maj 2019 har referensportföljen stigit med +75 % i jämförelse med index som stigit omkring +30% för samma period.

Om vi blickar framåt tror jag att 2021 kortsiktigt kommer att präglas av vaccinnyheter och beslutade stimulanser, där breda index inte stiger så mycket. Däremot kan det bli kraftiga ökningar i enskilda aktier.

Lars Jedemark, som författat denna krönika, är aktiemäklare hos oss.

Du som har ett aktivt intresse för aktiehandel har möjlighet att diskutera direkt med våra aktiemäklare. Därutöver får du tillgång till rekommendationer, analys och ombesörjandet av köp-/säljuppdrag.

För frågor om aktiemäkleri, kontakta mäklaren Lars Jedermark per lars.j(at)wictorfamilyoffice.com.

Lars Jedemark, som författat denna krönika, är aktiemäklare hos oss.

Du som har ett aktivt intresse för aktiehandel har möjlighet att diskutera direkt med våra aktiemäklare. Därutöver får du tillgång till rekommendationer, analys och ombesörjandet av köp-/säljuppdrag.

Lars Jedemark, mäklare
För frågor om aktiemäkleri
lars.j@wictorfamilyoffice.com