Skip to content

Ang. månadsbrev & Covid-19

Marjan Stefanovski, CFA

Angående månadsbrev & Covid-19

Eftersom att vi jämt strävar efter förbättring kommer Wictor Family Office månadsbrev framgent ut i en ny digital version, nu som en gemensam plattform för våra olika investeringsalternativ, och emigrerar samtidigt till vår hemsida.

Som vanligt förmedlar vi en marknadskommentar och våra tankar kring marknader, uppdaterar utveckling i våra mandat, pågående projekt inom Wictor Property med mera.

Den nya plattformen förväntas komma upp i mitten av nästa vecka, titta gärna in för en uppdatering.

Angående Covid-19

En kort kommentar är på plats med tanke på de senaste dagarnas häftiga marknadsrörelser i riskfyllda tillgångar.

Även om ett ’värsta fall’-scenario, i likhet med spanska influensan från 1918 inte kan uteslutas är det dock osannolikt. Medicinvetenskapen har kommit långa vägar sedan början av det förra århundradet, och även då skedde stora delar av skadan via andrahands/sekundär bakteriell lunginflammation.

Som Kinas har bevisat är det dessutom möjligt att hejda coronaviruset. Kina registrerade endast 42 nya fall utanför Hubei sedan 26 februari. Antalet ärenden inom epicentret Hubei har också dalnat.

Man kan hävda att andra länder inte kommer att kunna genomföra samma strikta åtgärder som Kina, men betänk att Singapore och Hong Kong också har kunnat hindra utbrottet utan att införa massakarantäner.

Det är värt att notera att antalet nya fall utanför Kina sjönk från 2,410 den 3 mars till 2,160 den 4 mars. Även om en dag inte gör en trend, är det en uppmuntrande utveckling.

Trevlig helg,

Marjan Stefanovski, CFA
CIO & PM

6 mars, 2020