Skip to content

Ännu ett lyckat generationsskifte

Börje går in i en strategisk roll när sonen David blir chef

Ännu ett lyckat generationsskifte

Börje går in i en strategisk roll när sonen David blir chef

Året 2020 börjar lida mot sitt slut. När vi blickar tillbaka kommer vi kanske minnas det här året lite extra då det medfört extraordinära omständigheter som gjort att vi tvingats ställa om och anpassa oss till en ny vardag. Det har till en början känts svårt och annorlunda, men så småningom har vi hittat nya vägar och möjligheter som också resulterat i att vi nu ser saker ur nya perspektiv.

Det gångna året delar många likheter med ett generationsskifte, något varje organisation så småningom ställs inför. Ett tillfälle som tillåter saker att utvecklas, där organisationen i sig kan ta vara på den kompentens och vitala erfarenhet som finns, tillsammans med ett nytänk för att möta morgondagens utmaningar.

På Wictor Family Office ser vi det som en stor ära att få vara med och stötta företag och familjer i generationsskiften. Det är vid tillfällen som dessa som vi tillsammans med er organisation får förmånen att förvalta genuina affärsrelationer och ert företags fundamentala värderingar.

Just i år är detta ett arbete som ligger oss särskilt varmt om hjärtat. Vi har nämligen givits möjligheten att applicera samma arbetssätt internt. Vid årsskiftet kommer Börje Johansson arbeta mindre rådgivande och mer strategiskt då han avser fokusera på styrelseuppdrag inom Wictor Family Office AB, Wictor Property AB och Wictor Holding AB.

Börje, som har varit aktiv inom finansbranschen i mer än 20 år, har varit med sedan ett tidigt skede och format den organisation som idag är Wictor Family Office. Han hålls kär av kollegor såväl som kunder. Börjes fantastiska engagemang och kundfokus är något vi beundrar och en standard vi alla eftersträvar att hålla.

Till vår stora glädje välkomnar vi David Johansson, som är Börjes son, till Wictorfamiljen och till rollen som Chief Client Executive. David har, likt sin far, dedikerat sig till finansbranschen och har mångårig erfarenhet som rådgivningschef och investeringsspecialist.

Tillsammans ser vi fram emot nya utmaningar 2021 och att få hjälpa er vid nästa generationsskifte.

Kontakt: David Johansson, Cheif Client Executive
david@wictorfamilyoffice.com