Förhandsinformation

Förhandsinformation

Nedan har vi paketerat de mest relevanta dokumenten så att du enkelt och snabbt når alla nödvändiga villkor och informationsdokument. Saknar du något, har kringtjänster eller specialavtal, vänligen  kontakta oss.

Öppningshandlingar

Mandatbeskrivningar

För att se våra mandatbeskrivningar, besök följande sida.

Övrigt

Deklarationsombud (Skatteverket)

Fondfaktablad

Wictor Family Office kan erbjuda sina kunder alla fonder och fondbolag som finns på den globala marknaden. På denna sida finner du fondfaktablad för de fonder som vi särskilt valt ut och som ingår i vårt basutbud.

Öppningshandlingar

Öppningshandlingar

Nedan följer en summering av våra öppningshandlingar. För andra typer av juridiska dokument, se juridisk information.

För att bättre förstå hela öppningsförfarandet, läs mer om hur vi jobbar.

Depå- & kontoavtal

För fysiska personer (privatpersoner)
 • Kontoöppningsförfarande

Depå- & kontoavtal

För juridiska personer (företag)
 • Kontoöppningsförfarande

Investeringssparkonto

Endast möjligt för privatpersoner
 • Kontoöppningsförfarande

Mandatbeskrivningar

Mandatbeskrivningar

Nedan följer en summering av våra mandatbeskrivningar. För att se de fonder vi, å våra kunders vägnar, har valt ut och handlat upp, besök istället denna sida. De utvalda fonderna erbjuds generellt till rabatter om mellan 40-60% (med vissa avvikelser).

För andra typer av juridiska dokument, se juridisk information.

Alternative Investments

Diskretionärt mandat
 • Globalt
 • Risk 4 av 7
 • Alternativa investeringar

Global Equity

Diskretionärt mandat
 • Globalt
 • Risk 6 av 7
 • Aktier

Real Estate Dividend

Onoterat aktieinnehav
 • Sydsverige
 • Risk 7 av 7
 • Fastighetsprojekt

Equity Fund Selection

Diskretionärt mandat
 • Globalt
 • Risk 6 av 7
 • Aktivt förvaltade aktiefonder

Multi Asset

Diskretionärt mandat
 • Globalt
 • Risk 4 av 7
 • Räntor, aktier &alternativa investeringar

Swedish Equity

Diskretionärt mandat
 • Sverige
 • Risk 6 av 7
 • Aktier

Dynamic

Diskretionärt mandat
 • Globalt
 • Risk 3 till 6 av 7
 • Bred marknadsexponering

Life

Diskretionärt mandat
 • Globalt
 • Risk 4 av 7
 • Pensionsmandat

Dynamic

Diskretionärt mandat
 • Globalt
 • Risk 3 till 6 av 7
 • Bred marknadsexponering

Läs mer om Wictor Property

Juridiska dokument