God morgon, Skegrie!

God morgon, Skegrie!

Statusuppdatering, BRF Söderslätt

God morgon, Skegrie!

Statusuppdatering, BRF Söderslätt

Under gårdagen avslutades den andra etappen av projekt BRF Söderslätt – och idag vaknar sju familjer i sina nya hem i vackra Skegrie. Den första december får de nya grannar, då den tredje och sista etappen väntas stå färdig.

Skegrie är ett modernt och tidsenligt boende för familjer som uppskattar en vacker och unik design. Området erbjuder det bästa av två världar: här bor man med närhet till både Trelleborg och Malmö samtidigt som man kan njuta av en lantlig miljö nära naturen.

Totalt byggs 19 eleganta bostadsrättsradhus i två våningsplan på området om 2190 kvadratmeter boyta. Bakom nyproduktionerna står Wictor Property, ett projekteringsbolag som genomför investeringar i hela fastighetskedjan.


Wictor investerar i västkusten
Wictor Property är ett bolag tillhörande Wictorkoncernen och som arbetar uteslutande med projekt i samarbete med Wictor Family Office. I form av en direktinvestering erbjuds våra kunder den exklusiva möjligheten att ta del av bolagets fastighetsportfölj, som bland annat består av projekt Farhult och Solsidan i Mellbystrand.

Wictor Property är huvudsakligen verksamt i Sveriges mellan- och storstäder, med särskilt fokus på västkusten. Portföljen utgörs av flertalet fastighetstyper; Bostadsrättsproduktioner, hyresfastigheter och kommersiella fastigheter, vilket ger en balanserad investeringsmodell. Basen av förvaltningsfastigheter bistår mandatet med stabila kassaflöden, vilka ger finansiellt utrymme att genomföra investeringar i attraktiva nyproduktioner. Dessa utgörs främst av bostäder som med god lönsamhet avyttras till marknaden och därmed genererar portföljens huvudsakliga avkastning.

 

Kontakt: Ivo Skibola, ivo(at)wictorproperty.com, 070-881 24 23

Skegrie: Uppföljning på bildgalleri

Skegrie (bildspecial del II)

Detta är en uppföljning av det bildgalleri som publicerades i oktober månad. Sedan dess har mycket skett, varför vi ännu en gång följer med Ivo på en tur till fastighetsprojektet Söderslätt i Skegrie för att se hur det utvecklats.

Spela videoklipp

Se projekt Skegrie bli verklighet

Signerat

Ivo Skibola
Marketing & Sales, Wictor Property

Mellbystrand: Nu är rivningsarbetet påbörjat

Rivningsarbetet går enligt plan

Wictor Property om fastighetsprojektet i Mellbystrand

Rivningsarbetet går enligt plan

Wictor Property om fastighetsprojektet i Mellbystrand

Projekt Solsidan i Mellbystrand fortskrider enligt plan. Rivningen av den befintliga fastigheten har påbörjats och arbetet beräknas vara slutfört innan jul.

”Stallet”, som huserats av flera olika restauratörer sedan 1967, stängde nyligen portarna för gott.
– Det har varit några härliga år men man skall ju sluta när det är som bäst, skrev krögarna och bjöd in till en sista sommar.

Men det var sannolikt inte den sista grillkvällen – det attraktiva området kommer att förädlas med 17 välplanerade bostadsrätter.

I ett tidigt skede av köpeprocessen bedömdes fastighetens skick som undermåligt och en rivning som nödvändig. Kulturmiljö Halland uttalade att dess kulturhistoriska värde var ringa och Samhällsbyggnadskontoret i Laholm rekommenderade bifall till det rivningslov – vilket sedermera beviljades. I följande artikel kan man läsa mer om bakgrunden till rivningsbeslutet.

Fågelvy & bildgalleri

Fastighetsprojektet fortskrider således enligt plan och rivningsarbetet har inletts. Besök gärna arbetsplatsen genom att titta på materialet nedan. Till vänster följer en fågelvy över området och till höger ett bildgalleri ifrån den pågående rivningsprocessen.

Fågelvy & bildgalleri

Fastighetsprojektet fortskrider således enligt plan och rivningsarbetet har inletts. Besök gärna arbetsplatsen genom att titta på materialet nedan.

Följ med på en flygtur över området (video):

Spela videoklipp

Bildgalleri ifrån den pågående rivningsprocessen:

Signerat

Ivo Skibola
Marketing & Sales, Wictor Property

Skegrie: Projektet växer fram (bildgalleri)

Skegrie (bildspecial)

Inte långt ifrån Trelleborg och Malmö genomför vi projekt Söderslätt i Skegrie. I skrivande stund blir vår vision verklighet; och arbetet är i full gång.

Spela videoklipp

Se projekt Skegrie bli verklighet

Välkommen in!

Entrédörr och yttre förråd. Över entrédörr kommer det att byggas ett golvbjälklag vilken medför tak över entré och en liten sittyta utanför det lilla sovrummet i entréplan.

Jacuzzi? Ja tack!

Från övervåningens balkongdörr kan man blicka ut mot nordöst och se in mot den nya delen av Skegrie, här finns det möjlighet att avnjuta sköna kvällar då vi skapar en balkong om ca 34,9 m2 placerat uppe på carporten; här finns även möjlighet att som tillval välja en jacuzzi för sköna och trevliga kvällar året runt.

Östra gaveln

Även här skapar vi en passage om 5 meter mellan de olika bottenplattorna och lägenheterna.

Grundarbete

Grundarbetet strax innan gjutning av bottenplattan för de sista 6 lägenheterna som planerar att stå klara under Q4 2020.

Snart ett sovrum..

Sovrum i entréplan strax intill entrédörren; här finns bra plats för förvaring såsom garderober och linneskåp.

Vy från söder

En fantastisk altan om 22,9 m2 skapar en harmoni och ett avslappnat lugn för bostadsrättsägarna när de blickar ut över åkermark samtidigt som de avnjuter en kopp morgonkaffe och tar del av morgonsolen. De första 6 lägenheterna har rests till färdig höjd.

Ovanifrån

Håltagningen från övre plan för trappans placering.

Sovrummet på övre plan mot allrum och utgång till carportsterassen.

Spikning av råspont

Vi kommer att ha ett ”Tätt hus”, dvs tak och fönster är isatta, i slutet på V 45 kommer vi dra igång värmen i huset för att dra ut fukten i bottenplattan.

Takkonstruktion och bjälklag.

Signerat

Ivo Skibola
Marketing & Sales, Wictor Property

Mellbystrand: Lägesuppdatering

Uppdatering till investerare & intresserade

Wictor Property om fastighetsprojektet i Mellbystrand

Vårt bostadsrättsprojekt i Mellbystrand har väckt intresse och bjudit in till engagemang. Det gläder oss att människor är intresserade av vårt arbete och måna om områdets utveckling.

Mellbystrand, beläget vid Sveriges längsta sandstrand, är sommarparadiset som lockar allt fler till permanent boende. Detta av förklarliga skäl: Kombinationen av lugn och harmoni vid havet och närheten till såväl E6:an som Ängelholm Flygplats gör Mellbystrand till ett passande boendealternativ för de flesta. Vi har valt att investera i området och köpte tidigare i år en strandnära mark, på vilken vi avser bygga 17 välplanerade bostadsrätter.

Beviljat rivningslov

En direkt följd av våra byggplaner är att den befintliga fastigheten, ”Restaurang Stallet”, kommer att rivas. Beslutet har väckt opinion och en namninsamling har skapats till förmån för dess bevarande. I samtycke med såväl säljare som hyresgäst bedömde vi, i ett tidigt skede av köpeprocessen, fastighetens skick som undermåligt och en rivning som nödvändig. Kulturmiljö Halland har bedömt byggnadernas kulturhistoriska värde som ringa och Samhällsbyggnadskontoret uttryckt att rivningslov bör beviljas. I onsdags förra veckan beviljades detsamma, varför rivningsarbetet kommer att påbörjas i närtid.

Exteriöra förändringar & markarbete

Lägenheternas exteriöra utseende har reviderats med anledning av tillgänglighetskrav och nivåskillnader.

Övre markdel
Nedre markdel


Eftersom att tomten har en lutning mot havet har tid ägnats åt markarbete. Med anledning av höjdskillnaden (se ovan animation) har vi arbetat med L-stöd i betong för att fånga upp markskillnaden i enlighet med de kommunala tillgänglighetskraven, vilket föranleder att fastigheten kommer att delas in i fyra olika marknivåer.

Tidsplan & försäljning

Den ekonomiska lyft- och tidsplanen följs efter våra utsatta mål för projektet, med reservation för något högre kostnader för bygglovsansökan och finplanering av mark.

Produktionsarbetet (3D-bilder och film) är i sin slutfas och vi räknar med att kunna marknadsföra projektet I slutet på oktober eller i starten av november.

Signerat

Ivo Skibola
Marketing & Sales, Wictor Property