Skip to content

Tillfälle att investera i vår
fastighetsportfölj

Lär känna oss

En väldiversifierad portfölj bör utgöras av en bred marknadsexponering. Fastigheter är en komplex och tidskrävande tillgångsklass som kräver konstant uppmärksamhet. För att säkerställa att varje kvadratmeter av portföljen är optimalt positionerad bjuds du härmed in till den unika möjligheten att delta i vår nyemission.

Hos oss rullar hjulen på som vanligt och vi välkomnar fr.om. den 7 maj nytt investeringskapital. Initialt var vår tanke att låta bjuda med dig till en rundtur på de pågående fastighetsprojekten, men givet de rådande omständigheterna valde vi att senarelägga detsamma. Istället bjuds du härmed in till en digital sådan – scrolla vidare till videoklippet för att följa med!

Kjell-Åke Karlsson
CEO & medgrundare

Spela videoklipp

Så optimerar vi alla kvadratmeter av portföljen

Utifrån mandatet ’Wictor Real Estate Dividend’ arbetar vi med att anskaffa oss fastighets­bestånd i syfte att kapitalisera detsamma. Av de objekt som köps upp finansieras i regel 40% med egna medel (investerarkapital inkluderat) medan 60% är bankbelåning, vilket ger en naturlig hävstång och möjlighet att snabbt inleda de processer som krävs för att framgångsrikt nå önskad avkastning – med ett mål om 15–20% vinst per år.

Huvudsakligen verksamma i Sveriges mellan- och storstäder har vi särskilt fokus på västkusten, som vi kan bäst. Vi agerar inte enkom administrativa byggherrar – utan är starkt övertygande om att den fysiska närvaron innebär lägre kostnader och godare resultat. Aktiva i hela kedjan av fastighetsinvesteringar äger vi hela processen: Ifrån förvärv till förvaltning, förädling, projektering och försäljning.

På fastighetsmarknaden har vi en gynnsam positionering: där vi fångar upp det som de allra största aktörerna bedömer vara brödsmulor – och de allra minsta saknar finansiella muskler att förädla.

Ivo Skibola
Marknadsföring & försäljning

Investeringsförfarande

Wictor Real Estate Dividend tillämpas i bolagsform och en investering utgörs av ett aktieägande i ett onoterat publikt aktiebolag, vilket drivs och delägs av Wictor Property. Det initialt investerade kapitalet kvarstår i bolaget vid projektförsäljning eller avyttring av fastigheter och återinvesteras i bolaget. Värdeökning som följd av avslutade projekt och avyttringar återspeglas i aktiekursen, som går att följa på Wictor Online.

Sista anmälningsdag: 19 juni
Sista betaldag: 22 juni
Minsta investeringsbelopp: 500,000 SEK