Skip to content

Global Balanced
blir Dynamics

Förvaltningsmandatet Wictor Global Balanced har bytt namn till Wictor Dynamics och givits ett bredare riskintervall. Förändringarna påverkar ej dig som investerare.

Dynamics-min WGB-min
Created by potrace 1.15, written by Peter Selinger 2001-2017

Därför uppdateras mandatet

På Wictor Family Office ser vi regelbundet över vårt placeringserbjudande i syfte att säkerställa att vårt erbjudande lever upp till Dina förväntningar. Mandatets namn och riskintervall har uppdaterats för att tydligare överensstämma med dess utformning. Varken strategin eller placeringsinriktningen är förändrad.

Nytt namn

Wictor Global Balanced byter namn till Wictor Dynamic.

Det strategiska motivet för namnbytet är att tydliggöra det diskretionära mandatets utformning.

Bredare riskintervall

Riskintervallet går från risk 5 till mellan risk 3 och 6.

Enligt mandatets sedan tidigare satta ramar tillåts stort utrymme vad gäller portföljinnehav (mellan 20% och 80% aktier/räntor). Framleds vill vi vara tydliga med att den aktuella risken kan variera mellan riskklass 3 och riskklass 6.