Vår syn på marknaden

Kära Wictorkund

 


Värdepappret Zenith Vencap II A är till 100% investerat i Truecaller.

Igår 2022-02-23 kom en mycket stark rapport från Truecaller, något vi väntat sedan i slutet av januari. Kursen har stigit från IPO 50 kr till 66 kr (24/2). Börsvärdet ligger kring 25 Mdr kr.
Vinst per aktie 2021 blev 1,01 kr.

Q4-21 blev 0,38kr.
Resultatet för Q4 2021 kom i linje med bolagets omvända vinstvarning i
slutet av januari. Nettoomsättningen steg i Q4 till 392,2 Mkr + 111% (jämfört med Q4- 2020).
Helåret 2021 blev oms 1,13 mdr kr (+130%). Resultat efter skatt blev 138 mkr från -8,7 Mkr (Q4 -20). Antalet användare uppgick till 304 milj, en ökning från 265 milj från årets början.
 
VD Alan Mamedi har stor optimism framöver. Truecaller har under Q4-21 tecknat avtal med flera smartphonetillverkare, vilket innebär att appen Truecaller kommer att vara förinstallerad i de smartphones på ett flertal stora och strategiska marknader. För 2021 års räkenskapsår handlades Truecaller till P/E 66 och P/S 22, vilket är klart högre än Stockholmssnittet och innebär att marknaden prisar in höga förväntningar om framtida tillväxt. I det nuvarande börsläget dras alla bolag ned på grund av den stora osäkerheten kring inflationen samt den geopolitiska oron.
Det som kan pressa aktien är framtida utförsäljningar, något som tidigare skett sedan börsnoteringen. Senast i slutat av januari då en stor post såldes för 71 kr. Ett annat orosmoment är att de Indiska myndigheterna undersöker om det är lagligt att lagra telefonnummer på det sätt som Truecaller för närvarande gör. Något som visserligen Alan Mamedi upprepade gånger uppgett som en obetydande risk.

 

 

 

 

 

 

 

 Marjan Stefanovski,

Chief Investment Officer &Portfolio ManagerMarjan@wictorfamilyoffice.com

Marjan Stefanovski

Chief Investment Officer
& Portfolio Manager

Stockholmsbörsens turbulenta start 2022

Utvecklingen på Stockholmsbörsen, och i ett större perspektiv, globala aktier har haft en något sur start på året. I synnerhet har man kunnat se ett rotationsskifte ut från bolag med höga värderingar och tillväxtaktier. Detta har skett parallellt med att globala räntekurvor har stigit som ett svar på ett skifte i retorik från centralbanker.

Sentiment bland investerare har blivit mer negativt vilket i sin tur har lett till ett generellt så kallat ”risk-off” läge (dvs. investerare säljer av riskfyllda tillgångar). Det hela har skett relativt snabbt och den bredare stockholmsbörsen har tappat cirka 10% från toppen som inträffade den fjärde januari.

Vi kan sannolikt se en kortare period de kommande veckorna av fortsatt förhöjd volatilitet när marknaden tar in och smälter policy-skifte. Ur ett cykliskt perspektiv ser det betydligt ljusare ut för den svenska aktiemarknaden generellt och flera av bolag då bland annat låga relativa värderingar samt en konjunkturs-medvind talar för Sverige och svenska bolag.

Stockholmsbörsens turbulenta start 2022

Utvecklingen på Stockholmsbörsen, och i ett större perspektiv, globala aktier har haft en något sur start på året. I synnerhet har man kunnat se ett rotationsskifte ut från bolag med höga värderingar och tillväxtaktier. Detta har skett parallellt med att globala räntekurvor har stigit som ett svar på ett skifte i retorik från centralbanker.

Sentiment bland investerare har blivit mer negativt vilket i sin tur har lett till ett generellt så kallat ”risk-off” läge (dvs. investerare säljer av riskfyllda tillgångar). Det hela har skett relativt snabbt och den bredare stockholmsbörsen har tappat cirka 10% från toppen som inträffade den fjärde januari.

Vi kan sannolikt se en kortare period de kommande veckorna av fortsatt förhöjd volatilitet när marknaden tar in och smälter policy-skifte. Ur ett cykliskt perspektiv ser det betydligt ljusare ut för den svenska aktiemarknaden generellt och flera av bolag då bland annat låga relativa värderingar samt en konjunkturs-medvind talar för Sverige och svenska bolag.

Marjan Stefanovski

Chief Investment Officer
& Portfolio Manager

Lär känna oss på Wictor Family Office 

Vi arbetar åt förmögna entreprenörer, deras familjer, företag och stiftelser. Vi arbetar uteslutande med personliga och långsiktiga relationer baserade på ärlighet, integritet och transparens.

På Wictor Family Office är vårt mål att navigera dig genom den komplexa värld som följer med en förmögenhet, att underlätta livet och skräddarsy lösningar efter dina behov. Vi erbjuder personlig service anpassad i syfte att hjälpa dig nå dina mål.

Du väljer destination – vi ritar kartan.

Spela videoklipp