Vår syn på marknaden

Kära Wictorkund

Den senaste tidens inkommande inflationsdata, särskilt för USA, har kommit in allt mjukare och stöder alltmer tesen om att det globala pristrycket i realiteten toppade någon gång under andra halvan av förra året. Prisnivåerna har dock en bit kvar att falla innan de är under en godtagbar tröskel och i synnerhet inflation relaterad till tjänster är fortfarande obehagligt hög, driven av efterpandemitidens konsumtionsskifte från varor till resor, fritid och andra nöjen.
När vi kliver in i 2023 ser utsikterna för första halvan av året negativa ut enligt konsensus. Bland annat visade nyligen en Bloomberg-undersökning av utfrågande ekonomer att de i genomsnitt ser 70 % sannolikhet för lågkonjunktur under 2023. Dilemmat vi står inför är 1) antingen förblir den ekonomiska tillväxten robust och kräver mer åtstramning eller 2) tillväxten vacklar och vi går in i lågkonjunktur, båda negativa scenarier för aktie och andra risktillgångar.
Officiellt är varken den amerikanska eller europeiska ekonomin ännu inte där – även om framåtblickande data och undersökningar har pekat på en kommande avmattning ett tag.
Kina blir även en joker i år efter sin helomvändning efter flera år av strikt Covidstrategi och nolltolerans. Beroende på hur väl öppningen av landet går så har den kinesiska ekonomin möjlighet att agera som en positiv faktor i år.
Med det sagt så har inkommande data den senaste tiden blivit alltmer positiv, samtidigt som aktiemarknader sålde av i december. En fortsatt robust konsumtion, relativt låg skuldsättning både på hushålls- och bolagsnivå samt en avsaknad av obalanser som vi såg under två av de tre senaste lågkonjunkturerna gör att vi agerar något emot konsensus. Vi ser ett potentiellt fönster av möjligheter för aktier och andra risktillgångar att överprestera under första halvan av året, en möjlighet likt sommaren 2022 då den samstämmiga känslan var övervägande negativ.
Vi ser att den nuvarande klyftan mellan ett relativt godartat basscenario för första halvan av 2023 och investerarkonsensus ger en attraktiv taktisk möjlighet att övervikta aktier inom en portfölj, då den nuvarande högkonjunkturen som startade i kölvattnet av pandemin förlängs ett tag till 2023. 

Marjan Stefanovski,
Chief Investment Officer & Portfolio Manager
Marjan@wictorfamilyoffice.com 

Marjan Stefanovski

Chief Investment Officer
& Portfolio Manager

Stockholmsbörsens turbulenta start 2022

Utvecklingen på Stockholmsbörsen, och i ett större perspektiv, globala aktier har haft en något sur start på året. I synnerhet har man kunnat se ett rotationsskifte ut från bolag med höga värderingar och tillväxtaktier. Detta har skett parallellt med att globala räntekurvor har stigit som ett svar på ett skifte i retorik från centralbanker.

Sentiment bland investerare har blivit mer negativt vilket i sin tur har lett till ett generellt så kallat ”risk-off” läge (dvs. investerare säljer av riskfyllda tillgångar). Det hela har skett relativt snabbt och den bredare stockholmsbörsen har tappat cirka 10% från toppen som inträffade den fjärde januari.

Vi kan sannolikt se en kortare period de kommande veckorna av fortsatt förhöjd volatilitet när marknaden tar in och smälter policy-skifte. Ur ett cykliskt perspektiv ser det betydligt ljusare ut för den svenska aktiemarknaden generellt och flera av bolag då bland annat låga relativa värderingar samt en konjunkturs-medvind talar för Sverige och svenska bolag.

Stockholmsbörsens turbulenta start 2022

Utvecklingen på Stockholmsbörsen, och i ett större perspektiv, globala aktier har haft en något sur start på året. I synnerhet har man kunnat se ett rotationsskifte ut från bolag med höga värderingar och tillväxtaktier. Detta har skett parallellt med att globala räntekurvor har stigit som ett svar på ett skifte i retorik från centralbanker.

Sentiment bland investerare har blivit mer negativt vilket i sin tur har lett till ett generellt så kallat ”risk-off” läge (dvs. investerare säljer av riskfyllda tillgångar). Det hela har skett relativt snabbt och den bredare stockholmsbörsen har tappat cirka 10% från toppen som inträffade den fjärde januari.

Vi kan sannolikt se en kortare period de kommande veckorna av fortsatt förhöjd volatilitet när marknaden tar in och smälter policy-skifte. Ur ett cykliskt perspektiv ser det betydligt ljusare ut för den svenska aktiemarknaden generellt och flera av bolag då bland annat låga relativa värderingar samt en konjunkturs-medvind talar för Sverige och svenska bolag.

Marjan Stefanovski

Chief Investment Officer
& Portfolio Manager

Spela videoklipp

Lär känna oss på Wictor Family Office 

Vi arbetar åt förmögna entreprenörer, deras familjer, företag och stiftelser. Vi arbetar uteslutande med personliga och långsiktiga relationer baserade på ärlighet, integritet och transparens.

På Wictor Family Office är vårt mål att navigera dig genom den komplexa värld som följer med en förmögenhet, att underlätta livet och skräddarsy lösningar efter dina behov. Vi erbjuder personlig service anpassad i syfte att hjälpa dig nå dina mål.

Du väljer destination – vi ritar kartan.