Augusti månadsbrev

Marjan Stefanovski, CFA

Månadsbrev, augusti 2019

Semestertider och en period för investerare att njuta av en lugn sommar var inte på årets agenda. 

Augusti blev istället en volatil månad för aktiemarknader då bland annat amerikanska volatilitetsindexet (VIX) snittade 19 (jämfört med 13 under juli). Månadens ton fastställdes redan första handelsdagen genom att den amerikanska presidenten via ett inlägg på sociala medier tillkännagav sin avsikt att införa nya tullar på kinesisk import; 10% på återstående 300 miljarder som ännu inte omfattades. Beskedet tog sannolikt marknaden på sängen eftersom Kina och USA tidigare hade kommit överens om en ”vapenvila” i handelskonflikten så sent som vid G20-mötet i maj.

Tillkännagivandet från USA utlöste givetvis motåtgärder från Kina som meddelade att de hade för avsikt att höja tullar för 75 miljarder av amerikansk import (bland annat jordbruksvaror, råolja och bilar). USA:s president var dock inte sen med att svara på nytt med att befintliga samt framtida planerade tullar nu skulle stiga med ytterligare 5 procentenheter.

Båda sidor har starka incitament att få till ett avtal men strukturella problem står i vägen. Samtidigt har president Trump gång på gång visat sig vara oberäknelig och Kina att man inte viker sig.

Den förnyade upptrappningen av handelskonflikten i kombination med de växande ekonomiska konsekvenserna utlöste ett brett vinsttagande på globala aktiemarknader och en rusning till säkrare finansiella tillgångar. Först i slutet av månaden antog länderna en något mer försonande ton vilket mottogs med lättnad

Global makro

Senast inkommande ekonomiska data från USA visade att den amerikanska ekonomin inte är immun mot globala handelskonflikter. Tillverkningsdelen i den inhemska ekonomi fortsatte att vara den svaga länken; augusti månads Inköpschefsindex (PMI) för tillverkning föll till 49,9 vilket var den lägsta avläsningen sedan september 2009.

Globala / nordiska aktieindex (%) utveckling

Tecken på att svagheten i tillverkning även börjar sprida sig till andra delar av ekonomin har börjat uppkomma. Ett fallande konsumentförtroende har även börjat märkas av, sannolikt pådrivet av omfattande mediekommentarer om stigande risker för en lågkonjunktur då nyckelsegment i den amerikanska räntekurvan inverterade i mitten av augusti.

Total inhemsk efterfrågan har emellertid hittills förblivit relativt motståndskraftig; detaljhandelsförsäljningen steg 0,7% i juli, ett styrketecken hos den amerikanska arbetsmarknaden vilket motbalanserar handels- och lågkonjunktursoro.

I Europa dominerades augusti-rubrikerna av svaga ekonomiska data, särskilt i Tyskland, samt av ökande politisk osäkerhet. På den ekonomiska fronten bekräftade BNP för andra kvartalet avmattningen i Europa. På lokalnivå visade tyska data att landet är på gränsen till lågkonjunktur medan tyska Bundesbank räknar med att fall i orderingång för bilar och industriutrustning fortsätter även under tredje kvartalet. Avmattning har gett upphov till stimulansförhoppningar och den tyska finansministern har lämnat dörren öppen för ett eventuellt skattepaket om situationen försämras ytterligare. Sammantaget visade dock den senaste utgåvan av komposit för euroområdet som helhet att tillväxten stabiliserades något i augusti vilket bekräftar att Europas ekonomi avtar men ännu inte närmar sig en lågkonjunktur, till stor del tack vare en motståndskraftig tjänstesektor.

I Storbritannien lyckades nytillträdde premiärministern Boris Johnson än så länge inte lösa Brexitfrågan. Brexit tynger redan den brittiska ekonomin, BNP för andra kvartalet krymper medan utsikterna för detaljhandeln har försvagats.

Våra mandat

Nedan följer en redovisning av våra diskretionära mandat. För mer information om dessa, besök sidan mandatbeskrivningar.

Wictor Conservative

Den konservativa portföljen redovisar en mindre nedgång om -0,15% efter handels- och transaktionskostnader under augusti, en månad präglad av hög volatilitet i både aktie- och räntemarknaden.

Globala räntemarknader såg fallande långräntor som en reaktion på bland annat tillväxtoro, ökad politisk osäkerhet och en flykt till säkrare finansiella tillgångar och samtliga av portföljens räntebärande instrument levererade positivt under månaden i takt med de fallande räntorna. I synnerhet var det amerikanska krediter i kombination med dollarstyrka som lyfte portföljen. Även portföljens nordiska krediter utvecklas positivt och i takt med att riskviljan återkom mot slutet av månaden återvände investerarna till marknaden.

Portföljens nya innehav från juli, aktiekorgen med europeiska banker, stod för hela månadens negativa bidrag då bank- och finanssektorn såldes av kraftigt under den rådande konjunktursoron. Vi är dock fortfarande positiva till europeiska banker då värderingarna och utdelningarna ser attraktiva ut.

Svagheten i kronan var möjligtvis något förväntad med tanke på den kraftiga sommarvolatiliteten men magnituden av kollapsen har till och med förvånat oss. Vi förväntar oss begränsad ytterligare svaghet och lämnar därför inte portföljen osäkrad från valutarisk.

Vi gör inga nya portföljförändringar för tillfället utan avvaktar utvecklingen av handelskonflikten vid sidolinjen och inväntar förbättringar i inkommande global ekonomisk data.

Wictor Global Balanced

Augusti karaktäriserades av stora svängningar för riskfyllda tillgångar när investerare möttes av en något mindre tillmötesgående amerikansk centralbank direkt följt av president Trumps beslut om nya tullar. Den senare nyheten mottogs med våldsamma reaktioner; amerikanska indexterminer föll 8% initialt i början av månaden och handlades sedan i ett intervall om cirka 4-5% i takt med att handelsrubriker rullade in. Liknande rörelser sågs även på övriga globala aktiemarknader.

Vår globala portfölj redovisade cirka negativa 0,85% efter handels- och transaktionskostnader medan svängningar inom månaden höll sig relativt begränsade (-0,5% och -1%) till stor del tack vare en aktiv riskhantering.

Utvecklingen i handelskonflikten mellan de ledande stormakterna kommer sannolikt sätta agenda framöver vad gäller utsikterna för aktiemarknaden och övriga riskfyllda tillgångar, och i sin tur portföljens breda allokering ur ett 3-12 månaders perspektiv. Vi gör därmed inga nya större portföljförändringar så länge stor osäkerhet fortfarande råder utan fortsätter att luta oss mot en defensiv portfölj och en aktiv riskhantering.

Kronan, som handlades till rekordlåga nivåer under sommaren, föll ytterligare 3-4% euron och dollarn under augusti. Ett fall var möjligtvis något förväntat med tanke på den kraftiga sommarvolatiliteten men magnituden av kollapsen har till och med förvånat oss. Vi förväntar oss begränsad ytterligare svaghet och lämnar därför inte heller portföljen osäkrad från valutarisk.

Wictor Nordic Plus

För aktiemarknaden i stort var augusti månad en mycket osäker månad med hög volatilitet. Breda index hade stora tapp under månadens första hälft. Som lägst handlades svenska OMXS30 på -8,71%. Indexet återhämtade sig dock och stängde månaden på -3,05%. Värdeutvecklingen i Nordic Plus-mandatet blev slutligen under månaden -0,28%.

Vinnarna i mandatet under månaden var H&M (+8,78%), Essity (+5,15%), ABB (+2,83%) samt AstraZeneca (+4,02). Marknaden reagerade positivt på lanseringen av H&Ms sortiment på den indiska e-handelsplattformen Myntra under månaden. Innehavet i H&M för mandatet såldes av i slutet av månaden på signaler om att aktien nått nivåer som inte längre var attraktiva och vi realiserade samtidigt en vinst på cirka 40%.

Bland förlorarna i mandatet var Securitas (-4%). Securitas gick in i månaden med en svag kvartalsrapport som presenterades i månadsskiftet juli-augusti. Ericsson (-12%) tappade för andra månaden i rad. Ericsson med kinesiska Huawei som huvudkonkurrent befaras drabbas hårdare än genomsnittet av svenska bolag vid eskalerade handelskrig mellan USA och Kina. Aktien tyngdes också av uppgifter om VD-byte. Bland de stora förlorarna under månaden fanns även Volvo (-6,20%), SEB (-6,81%) samt MTG (-16,67%). MTG föll stort även under juli månad på en svag kvartalsrapport och ingen återhämtning i aktien sågs under augusti.

För fler månadsbrev (men även analyser, nyheter och annat), se Wictors tankar.

Marjan Stefanovski, CFA
CIO & PM

Din integritet är vår högsta prioritet

Med ambition att förbättra ditt digitala besök hos oss så använder vi s.k. "cookies". Genom din närvaro accepterar du desamma. Genom att klicka på rubriken ovan kan du läsa mer om såväl dessa som vårt övriga integritetsarbete.