December månadsbrev

Marjan Stefanovski, CFA

Månadsbrev, december 2019

Lagom till julen 2018 gav aktiemarknader och andra riskfyllda tillgångar en julklapp till sina investerare som bestod av den sämsta avkastningen under december månad på flera decennier. I år bjöd dock snälla centralbanker världen över på något betydligt bättre.

Globala aktiemarknaderna levererade stabila avkastningar under december och även för helåret 2019. USA och amerikansk IT ledde årets uppgångar med europeiska aktier hack i häl. Trots den starka aktiemarknaden levererade statsobligationer även stabila resultat under ett år av handelskrig, Brexit och försämrad ekonomisk data.

Även om 2019 visade att osäkerhet inte nödvändigtvis behöver vara negativt för investerare, är det ingen helt enkel uppgift att navigera i denna miljö av långvarig osäkerhet ställd mot en ekonomisk bakgrund av en långdragen konjunkturcykel.

När vi inleder 2020 fortsätter vårt fokus ligga på att bibehålla en bred neutral och balanserad portfölj av aktier, statsobligationer och andra defensiva alternativ. De inriktningarna anses fortfarande vara meningsfulla tills både de ekonomiska och politiska utsikterna är tydligare.

Global makro

I följden av de kraftiga nedgångarna i globala aktier under slutet av 2018 gav de första fyra månaderna av 2019 en stark återhämtning. Centralbanker världen över signalerade ett skarpt skifte från höjningar till stimulans under ett nytt försöka till att hålla den ekonomiska expansionen intakt

Omkring mitten av våren fram till slutet av sommaren handlades globala aktier i stort sett i sidled, under periodvis skakiga förhållande då investerare smälte handelsförhandlingar mellan USA och Kina och en pågående försämring av den globala ekonomin.

Högst anmärkningsvärt, i slutet av september hade index över långa obligationer stigit med 20% för året och utklassade därmed globala aktieindex som hade stigit med 18% under samma period. Så pass höga avkastningssiffror under samma period för såväl traditionella säkrare finansiella tillgångar som högrisk är högst ovanlig.

I slutet av året tog aktier som tillgångsslag över ledningen då globala marknader steg med cirka 8-9% årets sista tre månader, medan statsobligationer backade tillbaka en del av årets tidigare avkastning.

Faktorer som drev upp aktier och obligationsräntor under det sista kvartalet var bland annat mjuka data som visade på en viss upphämtning i tillverkningsindustrin, och en motståndskraftig tjänstesektorn i både USA och Europa.

Värt att komma ihåg är, trots rubriker om stora nedskärningar av arbetstillfällen i Europa, har den totala sysselsättningen hållit relativt väl i Europa men i synnerhet i USA. Stabila tjänstesektorer och motståndskraften i den totala sysselsättningen i kontrast till den stora svagheten i tillverkningsindustrin bidrog till vis del att återställa marknadens förtroende för att en lågkonjunktur inte är överhängande.

I slutet av året såg man även två betydande politiska risker avta: USA:s planerade tullar på Kina den 15 december sköts upp till förmån för ett delavtal avseende handeln, samt det faktum att USA inte heller införde tullar på europisk bilexport.

Hur länge rådande handelsfred kommer att pågå är det ingen som vet, men det värsta tänkbara utfallet har hittills kunnat undvikas, vilket är positivt när vi går in i 2020.

Våra mandat

Nedan följer en redovisning av våra diskretionära mandat. För mer information om dessa, besök sidan mandatbeskrivningar.

Wictor Conservative

Vår konservativa portfölj steg med 0.28% under december och redovisade därmed ett plusresultat om +4.85% för 2019 efter kostnader förenade med handel.

Under december steg portföljens samtliga innehav i lokala termer då risk var tillbaka på menyn. Bäst presterande innehav var korgen av europeiska bankaktier som i stort bidrog med hela månadens avkastning, följt av amerikansk energi medan innehaven med exponering mot penning, – obligations samt kreditmarknaden tog en paus.

Kronan stärktes i december både mot euron och den amerikanska dollarn inför Riksbankens besked. samtidigt som den amerikanska dollarn föll tillbaka. Portföljens valutarisker var, och är, aktivt hanterade men rörelserna bidrog negativt på marginalen för portföljens amerikanska krediter.
När vi ser tillbaka på 2019 i termer av hur olika finansiella tillgångar har presterat undrar vi om man skulle kunna sammanfatta det som att: investerare ogillar osäkerhet – såvida det inte tvingar till räntesänkningar. Ränte- och kreditmarknader presterade väldigt väl under 2019, tillsammans med mer riskfyllda tillgångar.

Med det sagt så kan 2020 mycket väl bli ytterligare ett positivt år då goda förutsättningar råder för tillfället, men det blir sannolikt tufft att extrapolera föregående årets avkastning för gruppen av säkrare tillgångsslag framåt.

Wictor Global Balanced

Den balanserade portfölj steg med 0.74% under december månad vilket summerade till en avkastning under 2019 på 6.57% efter kostnader förenade med handel.
För nästan exakt ett år sedan hade vi nyligen kommit ut ur en av de historiskt sämsta december för aktier och andra riskfyllda tillgångar. Portföljen, som då hade varit säkrad fram till att marknader bottnade i slutet av december, hade klarat den tuffa månaden och hela 2018 väl både i relativa och absoluta termer.

När vi sedan steg in i 2019 så fanns det flera orosmoln på himlen: Handelskriget mellan USA och Kina, en eskalerande avmattningen i den global konjunkturen och Brexit för att nämna några; varför vi valde att spela portföljen defensivt under längre perioder. Men orosmolnen till trots, eller möjligtvis på grund av, såg vi stigande priser under 2019 i det breda spektrumet från penningmarknaden till högvolatila aktiesektorer och krediter.

Under hösten och i samband med att fas 1 avtalet mellan USA och Kina meddelades försvann dock den största osäkerheten i marknaden och portföljen tog sig gradvis an mer risk och i december bidrog tillväxtmarknaderna, amerikansk IT och hälsovård, med hjälp av en aktivt valutariskhantering, för stora delar av uppgången.

Men vi går in i 2020 med höga värderingar i ryggen under en något blandad makrobild då den globala ekonomin 2020 mer och mer verkar att se ut som 2019. 2019 var möjligtvis inte ett rekorddåligt år i sig, men frågan är om en ljummen global ekonomi kan stödja nuvarande rekordhöga värderingar.

Marjan Stefanovski, CFA
CIO & PM

Din integritet är vår högsta prioritet

Med ambition att förbättra ditt digitala besök hos oss så använder vi s.k. "cookies". Genom din närvaro accepterar du desamma. Genom att klicka på rubriken ovan kan du läsa mer om såväl dessa som vårt övriga integritetsarbete.