November månadsbrev

Marjan Stefanovski, CFA

Månadsbrev, november 2019

Globala aktier fortsatte sitt rally i november – ett relativt konsekvent inslag under 2019, trots de många risker som investerare har ställts inför i år.

Förhandlingarna mellan USA och Kina om en s.k. ”fas ett” del av ett mer omfattande handelsavtal vilket utropades som klart i oktober, har ännu inte slutförts. Befintliga tullar på kinesisk import kommer för närvarande att höjas den 15e december, såvida inte en överenskommelse nås innan dess eller att tidsfristen skjuts framåt på nytt. Riskfyllda tillgångar har drivits av tron att framsteg görs i handelsavtalet och marknadsprissättningen verkar återspegla optimism för att en förnyad tillväxt står runt hörnet. Värderingarna i aktiemarknader, i synnerhet för de utvecklade länderna, har nu även stigit till nivåer nära långsiktiga genomsnitt eller till och med en bra bit över.

Den goda nyheten är att global tillverkning verkar stabilisera sig och ett fortsatt centralbankstöd borde hjälpa. Det finns också en möjlighet till en ”fas ett” för att motivera den rådande optimismen, men det finns fortfarande en betydande möjlighet att förhandlingarna misslyckas.
Dessa tvåvägsrisker reflekterar asymmetriska utsikter för aktier och övriga riskfyllda tillgångar under 2020 och för en bred tillgångsfördelning vilken kan bidra till att minska nackdelen om optimism visar sig vara orättfärdig och samtidigt ge upphov till uppsida om utsikterna förbättras.

Global makro

Från USA har preliminära tecken på förbättring av affärssentimentet börjat knoppa. Novembers inköpschefsindex pekade på en tilltagande aktivitet i både tillverkning- och tjänstesektorn. I synnerhet gav en ökning av sysselsättningskomponenten viss uppmuntran om att företag möjligtvis inte drar ner på anställningar. En pånyttfödd handelsoptimism, i kombination med något förbättrad aktivitet, mottogs positivt av investerare på den inhemska aktiemarknaden.

Globala / nordiska aktieindex (%) utveckling

Senaste uppskattningen av amerikanska BNP för tredje kvartalet steg något, så att tillväxttakten faktiskt ökade marginellt trots förväntningarna om en fortsatt avmattning. Motståndskraften i tillväxt kan hänföras till det dramatiska skifte i policy från centralbankens sida sedan årsskiftet; men trots tre räntesänkningar i år var konsumentförtroende, grundpelaren i den amerikanska ekonomin, fortsatt svagt.

Även aktiviteten i Europa förbättrades något, sannolikt som en följd av den uppfattade lättnaden i handelsspänningar mellan USA och Kina. Den senaste avläsningen av konsumentförtroende för euroområdet förbättrades, medan inköpschefsindex för november återhämtade sig.
Förbättringen av de tyska siffrorna för tillverkning, om än från en deprimerande låg nivå, är uppmuntrande medan BNP för kvartalet bekräftade att Tyskland med en hårsmån undvek teknisk lågkonjunktur. Även om en viss återhämtning i undersökningar tycks vara på gång kan det övergripande affärssentimentet beskrivas med blandade signaler.

I Kina kan myndigheter vara bekymrade över den senaste tidens svaga tillverknings-och konsumentdata. Siffror för industriproduktion och detaljhandelsförsäljning var båda besvikelser relativt förväntningar: Industriproduktionen steg med 4,7% jämfört med föregående månads läsning på 5,8%, medan detaljhandelsförsäljningen ökade med 7,2% jämfört med året innan, jämfört med en takt närmare 8,5% under första halvåret 2019.

Pågående protester i Hong Kong fortsätter även att hämma hela regionen. Det som dock skulle vara akut för globala investerare är om situationen i Hong Kong börjar störa handelsförhandlingarna mellan USA och Kina.

Våra mandat

Nedan följer en redovisning av våra diskretionära mandat. För mer information om dessa, besök sidan mandatbeskrivningar.

Wictor Conservative

Den konservativa portföljen steg med cirka 0.14% under november månad, efter handels- och transaktionskostnader. Riskhumöret steg och riskfyllda tillgångar handlades upp efter en förnyad handelsoptimism och något mer positiva konjunktursignaler. Även om handelssamtalen mellan USA och Kina såg ut att hålla god ton finns det en stor del oklarheter. Man bör komma ihåg att ett avtal var utropat i oktober men att vi idag fortfarande inte har sett något signerat avtal vilket är ett bevis hur långt man står från varandra.

Samtliga av portföljens innehav steg under november lett av portföljens aktieexponeringen, korgen av amerikanska energibolag följt av europeiska banker. Även portföljens globala företagsobligationsexponeringen utvecklades väl då kreditmarknader regerade positivt av något bättre inkommande makro data samtidigt som investerare söker avkastning i ett utdraget nollränteläge. En succesivt starkare krona sedan början oktober har varit ett negativt bidrag på marginalen för vissa innehav, men en stor del av denna av risk har hanterats aktivt och därför lindrats.

För investerare så är osäkerheten fortsatt stor i marknaden, geopolitiska risker och handelsspänningar kompliceras av höga värderingar och dyra finansiella tillgångar.
Vi allokerar inte kassa eller likvitt kapital för att jaga marknaden högre utan upprepar försiktighet och inväntar bättre köpläge i riskfyllda tillgångar.

Wictor Global Balanced

Den globala portföljen redovisar -0,33% under november, efter handels- och transaktionskostnader, en månad där riskviljan var åter igen tillbaka sporrad av förnyad handelsoptimism.

Med tanke på portföljens relativa aktie-tilt i grunden kan senaste månadernas platta portföljutveckling se något överraskande ut. Förklaringen är en defensiv positionering, likt en stor kassaposition, vilken har kommit som ett aktivt val under en period av stor ekonomisk, handelspolitisk samt geopolitisk osäkerhet. Osäkerheten till trots så har globala aktier och andra risktillgångar fortsatt att stiga och dessa handlas nu nära eller redan över långsiktiga värderingar.

När 2019 närmar sig sitt slut förblir vi förbryllade av aktiemarknadens euforiska uppgång och nästan totala försummelse av svag vinsttillväxt och bräcklig inkommande ekonomisk data. ”Hopprallyt” kan möjligtvis ha ett ben till att stå på med tanke det traditionella säsongsmönstret i december, men utsikten för aktier ser förrädisk ut under kommande månader.

En viktigt punkt är att risken för att inte få till ett kinesiskt-amerikanskt handelsavtal är betydligt större än ett nytt lättnadsrally vid en framgångsrik ”fas ett” vilket innebär en hög asymmetri mellan risk / reward. Majoriteten av positiva handelsrelaterade nyheterna borde redan återspeglas i rådande kurser och denna nuvarande självgoda bakgrund påminner om katapulten under sent 2017 / tidigt 2018 då finanspolitisk skattestimulans prissattes under årets först handelsdagar.

Sammantaget varnar ovanstående för att riskerna för en betydande sättning i amerikanska aktiemarknaden ökar, vi jagar inte marknaden högre utan upprepar försiktighet och inväntar mer fördelaktigt ingångsläge.

Marjan Stefanovski, CFA
CIO & PM

Med ambition att förbättra ditt digitala besök hos oss så använder vi s.k. "cookies". Genom din närvaro accepterar du desamma. På denna sida kan du läsa mer om såväl dessa som vårt övriga integritetsarbete.