Skip to content

Mandatbeskrivningar

Nedan följer en summering av våra mandatbeskrivningar. För att se de fonder vi, å våra kunders vägnar, har valt ut och handlat upp, besök istället denna sida. De utvalda fonderna erbjuds generellt till rabatter om mellan 40-60% (med vissa avvikelser).

För andra typer av juridiska dokument, se juridisk information.

Alternative Investments

Diskretionärt mandat
 • Globalt
 • Risk 4 av 7
 • Alternativa investeringar

Global Equity

Diskretionärt mandat
 • Globalt
 • Risk 6 av 7
 • Aktier

Real Estate Dividend

Onoterat aktieinnehav
 • Sydsverige
 • Risk 7 av 7
 • Fastighetsprojekt

Equity Fund Selection

Diskretionärt mandat
 • Globalt
 • Risk 6 av 7
 • Aktivt förvaltade aktiefonder

Multi Asset

Diskretionärt mandat
 • Globalt
 • Risk 4 av 7
 • Räntor, aktier &alternativa investeringar

Swedish Equity

Diskretionärt mandat
 • Sverige
 • Risk 6 av 7
 • Aktier

Dynamic

Diskretionärt mandat
 • Globalt
 • Risk 3 till 6 av 7
 • Bred marknadsexponering

Life

Diskretionärt mandat
 • Globalt
 • Risk 4 av 7
 • Pensionsmandat

Dynamic

Diskretionärt mandat
 • Globalt
 • Risk 3 till 6 av 7
 • Bred marknadsexponering

Läs mer om Wictor Property