Mandatbeskrivningar

Nedan följer en summering av våra mandatbeskrivningar. För att se de fonder vi, å våra kunders vägnar, har valt ut och handlat upp, besök istället denna sida. De utvalda fonderna erbjuds generellt till rabatter om mellan 40-60% (med vissa avvikelser).

För andra typer av juridiska dokument, se juridisk information.

Equity Fund Selection

Diskretionärt mandat
 • Globalt
 • Risk 6 av 7
 • Aktivt förvaltade aktiefonder

Real Estate Dividend

Onoterat aktieinnehav
 • Sydsverige
 • Risk 7 av 7
 • Fastighetsprojekt

Swedish Equity

Diskretionärt mandat
 • Sverige
 • Risk 6 av 7
 • Aktier

Multi Asset

Diskretionärt mandat
 • Globalt
 • Risk 4 av 7
 • Räntor, aktier &alternativa investeringar

Alternative Investments

Diskretionärt mandat
 • Globalt
 • Risk 4 av 7
 • Alternativa investeringar

Equity Premium

Diskretionärt mandat
 • Norden
 • Risk 4 av 7
 • Aktier

Global Equity

Diskretionärt mandat
 • Globalt
 • Risk 6 av 7
 • Aktier

Global Income

Diskretionärt mandat
 • Globalt
 • Risk 3 av 7
 • Räntebärande

Dynamic

Diskretionärt mandat
 • Globalt
 • Risk 3 till 6 av 7
 • Bred marknadsexponering

Life

Diskretionärt mandat
 • Globalt
 • Risk 4 av 7
 • Pensionsmandat

Dynamic

Diskretionärt mandat
 • Globalt
 • Risk 3 till 6 av 7
 • Bred marknadsexponering

Läs mer om Wictor Property

Din integritet är vår högsta prioritet

Med ambition att förbättra ditt digitala besök hos oss så använder vi s.k. "cookies". Genom din närvaro accepterar du desamma. Genom att klicka på rubriken ovan kan du läsa mer om såväl dessa som vårt övriga integritetsarbete.