Pressrum med bilder

Nedan följer nedladdningsbara bilder av bland annat våra varumärken, systerbolagets fastighetsprojekt samt bilder på medarbetare i ledningsförfattning. Härutöver får bilder ifrån medarbetarvyn användas under samma villkor som anges nedan.

Alla bilder, logotyper och alla till dem anknutna rättigheter ägs uteslutande av Wictor Holding AB.

Material på denna sida får användas kostnadsfritt för redaktionella ändamål och endast i icke-kommersiellt syfte. Bilderna ska krediteras ’wictorfamilyoffice.com’. Bilderna får inte användas för något annat ändamål utan tillstånd från Wictor Holding och dess bolag. Det är inte tillåtet att förändra design, färger eller på annat sätt förvränga bilderna. För tillstånd och frågor, kontakta oss.