Rivningsarbetet går enligt plan

Wictor Property om fastighetsprojektet i Mellbystrand

Rivningsarbetet går enligt plan

Wictor Property om fastighetsprojektet i Mellbystrand

Projekt Solsidan i Mellbystrand fortskrider enligt plan. Rivningen av den befintliga fastigheten har påbörjats och arbetet beräknas vara slutfört innan jul.

”Stallet”, som huserats av flera olika restauratörer sedan 1967, stängde nyligen portarna för gott.
– Det har varit några härliga år men man skall ju sluta när det är som bäst, skrev krögarna och bjöd in till en sista sommar.

Men det var sannolikt inte den sista grillkvällen – det attraktiva området kommer att förädlas med 17 välplanerade bostadsrätter.

I ett tidigt skede av köpeprocessen bedömdes fastighetens skick som undermåligt och en rivning som nödvändig. Kulturmiljö Halland uttalade att dess kulturhistoriska värde var ringa och Samhällsbyggnadskontoret i Laholm rekommenderade bifall till det rivningslov – vilket sedermera beviljades. I följande artikel kan man läsa mer om bakgrunden till rivningsbeslutet.

Fågelvy & bildgalleri

Fastighetsprojektet fortskrider således enligt plan och rivningsarbetet har inletts. Besök gärna arbetsplatsen genom att titta på materialet nedan. Till vänster följer en fågelvy över området och till höger ett bildgalleri ifrån den pågående rivningsprocessen.

Fågelvy & bildgalleri

Fastighetsprojektet fortskrider således enligt plan och rivningsarbetet har inletts. Besök gärna arbetsplatsen genom att titta på materialet nedan.

Följ med på en flygtur över området (video):

Spela videoklipp

Bildgalleri ifrån den pågående rivningsprocessen:

Signerat

Ivo Skibola
Marketing & Sales, Wictor Property

Med ambition att förbättra ditt digitala besök hos oss så använder vi s.k. "cookies". Genom din närvaro accepterar du desamma. På denna sida kan du läsa mer om såväl dessa som vårt övriga integritetsarbete.

Bildgalleri

av Kasper Skibola