Beläget längs kusten och med närhet till, såväl som utsikt mot, klitter och sandstrand har vi valt att investera i Mellbystrand.

Solsidan i Mellbystrand

Beläget längs kusten och med närhet till, såväl som utsikt mot, klitter och sandstrand har vi valt att investera i Mellbystrand.


Andra projekt


Andra projekt

ProEXR File Description
=Attributes=
cameraAperture (float): 36
cameraFarClip (float): 0
cameraFarRange (float): 1000
cameraFov (float): 64.9735
cameraNearClip (float): 0
cameraNearRange (float): 0
cameraProjection (int): 0
cameraTargetDistance (float): 38.9845
cameraTransform (m44f): [{1, 0, 0, -81.3965}, {0, 0.199368, -0.979925, -39.1663}, {0, 0.979925, 0.199368, 11.0142}, {0, 0, 0, 1}]
channels (chlist)
compression (compression): Zip16
dataWindow (box2i): [0, 0, 2399, 1454]
displayWindow (box2i): [0, 0, 2399, 1454]
gamma (float): 1
lineOrder (lineOrder): Increasing Y
pixelAspectRatio (float): 1
screenWindowCenter (v2f): [0, 0]
screenWindowWidth (float): 1
tiles (tiledesc): [64, 64]
type (string): "tiledimage"
=Channels=
A (half)
B (half)
CESSENTIAL_Direct.A (half)
CESSENTIAL_Direct.B (half)
CESSENTIAL_Direct.G (half)
CESSENTIAL_Direct.R (half)
CESSENTIAL_Indirect.A (half)
CESSENTIAL_Indirect.B (half)
CESSENTIAL_Indirect.G (half)
CESSENTIAL_Indirect.R (half)
CESSENTIAL_Reflect.A (half)
CESSENTIAL_Reflect.B (half)
CESSENTIAL_Reflect.G (half)
CESSENTIAL_Reflect.R (half)
CESSENTIAL_Refract.A (half)
CESSENTIAL_Refract.B (half)
CESSENTIAL_Refract.G (half)
CESSENTIAL_Refract.R (half)
CMasking_ID.A (half)
CMasking_ID.B (half)
CMasking_ID.G (half)
CMasking_ID.R (half)
G (half)
R (half)

ProEXR File Description
=Attributes=
cameraAperture (float): 36
cameraFarClip (float): 1e+030
cameraFarRange (float): 1000
cameraFov (float): 64.9781
cameraNearClip (float): 0.1
cameraNearRange (float): 0
cameraProjection (int): 0
cameraTargetDistance (float): 16.693
cameraTransform (m44f): [{-0.573577, 1.00656e-007, -0.819152, -87.0364}, {-0.819152, -1.89689e-007, 0.573577, 59.1142}, {7.82311e-008, 1, -2.08616e-007, 1.40457}, {0, 0, 0, 1}]
channels (chlist)
compression (compression): Zip16
dataWindow (box2i): [0, 0, 2399, 1713]
displayWindow (box2i): [0, 0, 2399, 1713]
gamma (float): 1
lineOrder (lineOrder): Increasing Y
pixelAspectRatio (float): 1
screenWindowCenter (v2f): [0, 0]
screenWindowWidth (float): 1
tiles (tiledesc): [64, 64]
type (string): "tiledimage"
=Channels=
A (half)
B (half)
CESSENTIAL_Direct.A (half)
CESSENTIAL_Direct.B (half)
CESSENTIAL_Direct.G (half)
CESSENTIAL_Direct.R (half)
CESSENTIAL_Indirect.A (half)
CESSENTIAL_Indirect.B (half)
CESSENTIAL_Indirect.G (half)
CESSENTIAL_Indirect.R (half)
CESSENTIAL_Reflect.A (half)
CESSENTIAL_Reflect.B (half)
CESSENTIAL_Reflect.G (half)
CESSENTIAL_Reflect.R (half)
CESSENTIAL_Refract.A (half)
CESSENTIAL_Refract.B (half)
CESSENTIAL_Refract.G (half)
CESSENTIAL_Refract.R (half)
CMasking_ID.A (half)
CMasking_ID.B (half)
CMasking_ID.G (half)
CMasking_ID.R (half)
G (half)
R (half)

ProEXR File Description
=Attributes=
cameraAperture (float): 36
cameraFarClip (float): 1e+030
cameraFarRange (float): 1000
cameraFov (float): 65.0263
cameraNearClip (float): 0.1
cameraNearRange (float): 0
cameraProjection (int): 0
cameraTargetDistance (float): 36.9873
cameraTransform (m44f): [{-0.744312, -0.013986, -0.667686, -109.393}, {-0.667833, 0.015587, 0.744148, 63.8079}, {-2.68221e-007, 0.999781, -0.0209422, 1.62324}, {0, 0, 0, 1}]
channels (chlist)
compression (compression): Zip16
dataWindow (box2i): [0, 0, 2399, 1412]
displayWindow (box2i): [0, 0, 2399, 1412]
gamma (float): 1
lineOrder (lineOrder): Increasing Y
pixelAspectRatio (float): 1
screenWindowCenter (v2f): [0, 0]
screenWindowWidth (float): 1
tiles (tiledesc): [64, 64]
type (string): "tiledimage"
=Channels=
A (half)
B (half)
CESSENTIAL_Direct.A (half)
CESSENTIAL_Direct.B (half)
CESSENTIAL_Direct.G (half)
CESSENTIAL_Direct.R (half)
CESSENTIAL_Indirect.A (half)
CESSENTIAL_Indirect.B (half)
CESSENTIAL_Indirect.G (half)
CESSENTIAL_Indirect.R (half)
CESSENTIAL_Reflect.A (half)
CESSENTIAL_Reflect.B (half)
CESSENTIAL_Reflect.G (half)
CESSENTIAL_Reflect.R (half)
CESSENTIAL_Refract.A (half)
CESSENTIAL_Refract.B (half)
CESSENTIAL_Refract.G (half)
CESSENTIAL_Refract.R (half)
CMasking_ID.A (half)
CMasking_ID.B (half)
CMasking_ID.G (half)
CMasking_ID.R (half)
G (half)
R (half)

ProEXR File Description
=Attributes=
cameraAperture (float): 36
cameraFarClip (float): 1e+030
cameraFarRange (float): 1000
cameraFov (float): 65.02
cameraNearClip (float): 0
cameraNearRange (float): 0
cameraProjection (int): 0
cameraTargetDistance (float): 14.5305
cameraTransform (m44f): [{1, 2.04103e-009, 7.45058e-009, -74.6136}, {-7.45058e-009, -1.49012e-008, -0.996195, 15.8332}, {-1.5134e-009, 1, 0.0871556, 3.5319}, {0, 0, 0, 1}]
channels (chlist)
compression (compression): Zip16
dataWindow (box2i): [0, 0, 2399, 1547]
displayWindow (box2i): [0, 0, 2399, 1547]
gamma (float): 1
lineOrder (lineOrder): Increasing Y
pixelAspectRatio (float): 1
screenWindowCenter (v2f): [0, 0]
screenWindowWidth (float): 1
tiles (tiledesc): [64, 64]
type (string): "tiledimage"
=Channels=
A (half)
B (half)
CESSENTIAL_Direct.A (half)
CESSENTIAL_Direct.B (half)
CESSENTIAL_Direct.G (half)
CESSENTIAL_Direct.R (half)
CESSENTIAL_Indirect.A (half)
CESSENTIAL_Indirect.B (half)
CESSENTIAL_Indirect.G (half)
CESSENTIAL_Indirect.R (half)
CESSENTIAL_Reflect.A (half)
CESSENTIAL_Reflect.B (half)
CESSENTIAL_Reflect.G (half)
CESSENTIAL_Reflect.R (half)
CESSENTIAL_Refract.A (half)
CESSENTIAL_Refract.B (half)
CESSENTIAL_Refract.G (half)
CESSENTIAL_Refract.R (half)
CMasking_ID.A (half)
CMasking_ID.B (half)
CMasking_ID.G (half)
CMasking_ID.R (half)
G (half)
R (half)


Föregående
Nästa

Solsidan i Mellbystrand

Projekt Solsidan i Mellbystrand är planerat att bestå av 17 välplanerade bostadsrätter. 

Mellbystrand

Mellbystrand, beläget vid Sveriges längsta sandstrand, är sommarparadiset som lockar allt fler till permanent boende. Detta av förklarliga skäl: Kombinationen av lugn och harmoni vid havet och närheten till såväl E6:an som Ängelholm Flygplats gör Mellbystrand till ett passande boendealternativ för de flesta.

Läs mer om Mellbystrand.

KVM BOA:

1580

Status:

Pågående

Ägarandel:

100%

Antal lägenheter:

17 st.

BRF Solsidans egna hemsida

Är du, likt oss, glad i detaljer? Välkommen till mäklarsidan.

Artikel, 2 oktober 2019

Uppdatering till investerare & intresserade

Bildgalleri, 5 december 2019

I december inleddes rivningsarbetet.

Vi är måna om att hålla våra investerare uppdaterade kring sina portföljinnehav. Därför uppdateras de kontinuerligt via såväl rörlig bild som fotografier och månadsbrev.

Följ med på en flygtur över projektområdet, filmat under sommaren 2019 och innan varken rivningsarbete eller byggnation inletts.

Kjell Åke Karlsson,
CEO & medgrundare

Se din portfölj växa – på riktigt.

Excelark, analys och siffror i all ära – men vi sitter inte bara inne på kontoret. Följ med mig under en arbetsdag och besök de olika fastighetsinvesteringarna.

Ivo Skibola
Din personlige guide

Ett urval av projekt

Farhult

Skegrie

Brudtärnan