Wictor Family Office

Wictor Family Office

Wictor Family Office grundades utifrån en gemensam önskan hos tre entreprenörsfamiljer i västsverige att få en fristående lösning på deras egna komplexa finansiella frågeställningar. Vi önskade ha våra egna specialister, utan egenintressen, med kompetensen och förmågan att se helheten mellan förvaltning av större förmögenheter, dess skattemässiga konsekvenser, familjejuridik, pension samt att ha möjligheten till investeringar utanför ordinära produktutbud. Såsom vi gjort i generationer ser vi till att skapa det vi saknar. Därför grundade vi Wictor Family Office. Vi är ett family office byggt av entreprenörer utifrån entreprenörers, företags, stiftelsers och familjers frågeställningar och behov. För de av er, som likt oss, upplevt eller upplever samma svårighet att hitta lösningar på komplexa frågeställningar välkomnas ni till ett inledande samtal med oss. Finner vi, att vi har gemensamma intressen kan vi utveckla vår relation vidare. Våra investeringspartners är en del av vår tillvaro och de som finner de har samma investeringsbehov och grundvärderingar som oss hälsas varmt välkomna att investera jämte oss. Vi är idag tio partners som äger och utvecklar Wictor Family office.

Wictor Property

Som en del i varje väldiversifierad portfölj bör en exponering mot fastigheter vara en naturlig del. Med utgångspunkt i vår egen historia och erfarenhet kan vi erbjuda en möjlighet att delta direkt i fastighetsprojekteringar och fastighetsköp. Som investerare i dessa projekt väljer ni själv vilka ni vill investera i. Genom att vi tar oss an fastighetsprojekteringar gemensamt kan vi hålla en låg exponering i den enskilda portföljen i varje enskilt projekt vi utför. Detta för att kontrollera vår risk, men samtidigt utföra större projekt med ofta betydande möjligheter. Som en viktig tanke inom samtliga verksamheter i Wictor Family Office vill vi minimera antalet mellanhänder i varje investering för att ha kontroll över investeringen samt för att höja kostnadseffektiviteten och därmed det ekonomiska utfallet. Wictor Property är enbart tillgängligt för er som investeringspartner i Wictor Family Office.

Wictor Client club

Som en del i Wictor Family Office har ni tillgång till Wictor Client Club. Wictor Client Club innehåller tjänster utöver det vanliga för att underlätta er vardag. Erbjudanden och avtal med hotellkedjor, resebyråer eller övriga conciergetjänster som både frigör tid och förhöjer er tillvaro. Allt utgår från era enskilda önskemål och bistås av er kundkoordinator. Att välja Wictor Family Office är att välja en livsstil. Kvartalsvis sammanträder vårt affärsnätverk av entreprenörer och företagsledare under en middag med det gemensamma intresset att göra nya och bättre affärer, inspireras av varandra samt bättre förstå varandras affärer. Som en av våra investeringpartners är ni alltid inbjudna till våra afternoon tea med Market Update. Afternoon tea arrangeras halvårsvis i Halmstad, Malmö och Stockholm.

Wictor Pro

Wictor Family Office har baserat hela sin verksamhet och infrastruktur på de särskilda och nischade krav och behov som finns för att driva ett effektivt och framgångsrikt Family Office. Efter flera års omsorgsfullt arbete med att ta fram de tekniska uppsättningarna erbjuder vi nu professionella parter möjlighet att ingå i denna infrastruktur.

Wictor Charity

Som ett Family Office där vi representerar ett flertal förmögna familjer ser vi ett samhällsengagemang som en självklarhet och hjärtefråga. Vi har valt att organisera oss genom en helt oberoende välgörenhetskommitte bestående av representanter från våra familjer. Med familjen som fokus i vårt engagemang vill vi bidra till en värld där alla barn skall ha samma möjligheter att våga sträva efter det liv de drömmer om. Om vi inte kan förändra det idag, vill vi ge dem ett hopp och en tro om deras egen förmåga att en dag skapa det.

Wictor Pension

En hållbar pensionsplan är en del av tjänsterna att tillgå i Wictor Family Office. En strategisk och levande pensionsplan som tar hänsyn till era förändrade personal-, familje-, och arbetsförhållanden. Wictor Pension likt alla verksamheter inom Wictor Family Office arbetar oberoende och enbart med de lösningarna som passar er bäst. När er pensionsplan är upprättat samarbetar Wictor Pension med resterande av ert team inom Wictor Family Office. Detta för att bevaka de villkor som satts och se till att de fortsatt möter de ursprungliga förutsättningarna. För företag ser vi till att en långsiktig och hållbar pensionspolicy finns och att företaget och vi gemensamt arbetar utifrån denna. Vi administrerar era löpande förändringar såsom tillägg genom nyanställningar, pensionsavgångar, föräldraledighet eller sjukdom. Våra pensionsspecialister finns ständigt tillgängliga för personal som vill planera sin pensionering. Som en nära del till varje individuell pensionsplan arbetar våra försäkringsspecialister med våra jurister för att planera för både önskade och ibland oförutsedda scenarier.

Wictor International

I Wictor International får du rådgivning kring boende och företagande utanför Sveriges gränser. Wictor International är delen inom Wictor Family Office som bistår er med samtliga ekonomiska och juridiska delar kring utflytt, inflytt eller vid långvarigt boende utomlands. Vi bistår er hela vägen med råd och att finna lösningar på de praktiska svårigheterna som ofta kan tillstöta. När mycket annat i ens omgivning eller tillvaro förändras är det tryggt att ha sitt eget family office runt sig, både inom och utanför landets gränser.