Skip to content

Öppningshandlingar

Nedan följer en summering av våra öppningshandlingar. För andra typer av juridiska dokument, se juridisk information.

För att bättre förstå hela öppningsförfarandet, läs mer om hur vi jobbar.

Depå- & kontoavtal

För fysiska personer (privatpersoner)
  • Kontoöppningsförfarande

Depå- & kontoavtal

För juridiska personer (företag)
  • Kontoöppningsförfarande

Investeringssparkonto

Endast möjligt för privatpersoner
  • Kontoöppningsförfarande