Organisation

Medarbetare
team_image
CEO, Partner & Chairwoman of Management Committee

Sara Viktorsson

Sara är civilekonom från Lunds universitet och började sin karriär inom finanssektorn på Nordea, där hon arbetade i 8 år för att sedan gå vidare till en privat förmögenhetsförvaltare som Senior Advisor. Sara grundade Wictor Family Office 2014 tillsammans med Anders Johansson och Ivo Skibola. Sara är Swedsec-licensierad, Insuresec-licensierad samt motsvarande IFU-diplomerad.

team_image
Partner & Chairman of the Board

Börje Johansson

Börje började sin karriär inom finanssektorn på Posten som privatrådgivare år 1987 och senare som försäljningsområdeschef. År 2000 började han som kontorschef på Nordea och de senaste 10 åren har Börje specialiserat sig på förmögenhetsförvaltning som Senior Private Banker. Börje är Swedsec-licensierad, Insuresec-licensierad och har genomgått Development Year Private Banker (Senior Private Banker Program). Under de tre senaste åren har Börje arbetat som CEO hos oss.

team_image
Chief Compliance & Legal Officer

Jöran Fonart

Jöran är jurist och ekonom från Lunds universitet och inledde sin juridiska karriär 1998 som praktiserande domstolsjurist på ett antal olika advokat- och juristbyråer i Malmö regionen under en sex års period. Jöran valde sedan finansbranschen med fokusering på förmögenhetsförvaltning och inledde sin karriär på Skandia för att sedan gå vidare till Capinordic, SEB mfl. Jöran är SwedSec licensierad samt motsvarande IFU-diplomerad. Jöran var med från starten i Wictor Family Office, hösten 2014, och arbetar enbart med regelefterlevnadsfrågor.

team_image
Group CFO

Hanna Bergendorff

Hanna har en Bachelor of honours degree inom Business and Marketing från University of Lincoln, England. Sedan examen 2003 har Hanna haft olika positioner inom Perstorp- och Lindabkoncernen, med fokus på finansiella processer, ERP, redovisning och Treasuryrelaterade frågor. Hanna arbetar idag som Group CFO.

team_image
Client Executive

Maria Klasén

Maria har studerat vid Copenhagen Business School där hon läste en Bachelor of Science inom finans och marknadsföring. Efter studierna har Maria arbetat i tio års tid inom bankvärlden. Hon började sin karriär på Swedbank för att efter ett antal års tid gå vidare till Nordea där hon arbetade med sparande-, försäkrings- och lånefrågor för privatkunder. Maria är SwedSec-licencierad och Insuresec-licensierad.

team_image
Client Executive

Ingemar Andersson

Ingemar har en Bachelor of Science inom ekonomi från Växjö universitet och en Master of Science inom ekonomi från Lunds universitet. Ingemar har arbetat inom ekonomi- och finanssektorn sedan år 2000 och inledde sin finansiella karriär hos Länsförsäkringar för att sedan gå vidare till Nordea Liv och Pension. Vidare har Ingemar arbetat inom Nordea Private Banking i både Sverige och Asien. Ingemar har under denna tid innehaft olika befattningar såsom Private Banker och Senior Sales Manager. Sedan 2000 har Ingemar arbetat med förmögenhetsförvaltning och pensionslösningar för privat- och företagskunder. Ingemar är Swedsec-licensierad, Insuresec-licensierad samt IFU-diplomerad.

team_image
Client Executive

Lars Jedemark

Lars är civilekonom från Lunds universitet. Lars är en senior banker med över 30 års erfarenhet av förmögenhetsbranschen. Efter att arbetat på Hägglöfs Fondkommission, Consensus Fondkommission, Föreningsbanken mfl. kommer han som senast från Nordea i Malmö. Hans mångåriga erfarenhet har förutom senior private banker inneburit roller som aktiemäklare och placerings- och kapitalrådgivare med stiftelseansvar. Lars är SwedSec-licencierad.

team_image
Senior Advisor Wictor Family Office

Michael Ingelög

Michael har en ekonomiexamen från Uppsala universitet och började i finanssektorn på Handelsbanken för att sedan bli chef för derivatsidan på UBS i Norden och Nederländerna. Han fick sedan en ledande position inom Deutsche Bank bl.a. som chef över Globalt Markets divisionen i Norden. Fram till 2014 var Michael nordisk VD på Credit Suisse och medlem i bankens EMEA Management Committee. I dag är Michael entreprenör och affärsängel.

Michael arbetar ej operativt hos oss.

team_image
Chief Investment Officer & Portfolio Manager

Marjan Stefanovski, CFA

Marjan har en kandidatexamen från Lunds universitet med inriktning på finansiell ekonomi samt en filosofie masterexamen i finans även den från Lunds universitet. Han genomförde alla tre CFA-examina i tre på varandra följande år. Han är även sedan tidigare SwedSec licensierad samt motsvarande IFU-diplomerad. Marjan började på Wictor Family Office i en junior roll som placeringsstrateg och har sedermera gått över till förvaltningen och senast som CIO.

team_image
Investment Strategist & Quantitative Research Analyst

Dominice Goodwin

Dominice har en kandidat- samt masterexamen från Lunds universitet med inriktning mot finansiell ekonomi och finans. Han skriver nu avhandling för doktorsexamen i nationalekonomi med inriktning mot finans vid Lunds universitet där hans forskningsområde är finansiell ekonometri och modellering av prisrörelser i finansiella tillgångar. Dominice har även studerat datavetenskap vid Uppsala universitet och Luleå tekniska universitet.

team_image
Risk Manager

Lina Karlsson

Lina är civilekonom från Lunds universitet och har sedan dess arbetat på ett antal olika positioner inom Lindabkoncernen, senast åren som Group Business Analyst. Lina arbetar idag som CFO för Wictor Family Office och dess dotter- och intressebolag. Lina har utöver detta även ytterligare styrelse- och revisionsuppdrag utanför Wictor Family Office. Lina är SwedSec-licensierad.

team_image
Back Office Administrator

Daniel Andersson

Daniel studerar företagsekonomi och marknadsföring vid Halmstads Högskola och arbetar på Wictor Family Office sedan våren 2018. Daniel är engagerad som ordförande i Unga Aktiespararna Halmstad sedan 2017. Han sitter i middle office hos Wictor Family Office och är förvaltningsavdelningen administrativt behjälplig.

team_image
Client Assistant

Niklas Järnliden

Niklas har en kandidatexamen i ekonomi från Högskolan i Halmstad samt en Magisterexamen i ekonomi med inriktning marknadsföring från Handelshögskolan i Göteborg. Niklas har tidigare arbetat på Nordea i Göteborg, där han arbetat med bland annat administration och kontoavstämning.

team_image
Back Office Administrator

Maria Hafskjär

Maria är civilekonom med en magisterexamen med inriktning strategisk ledning från Högskolan i Halmstad. Hon har tidigare arbetat som kreditanalytiker på Nordea och senast som ekonom inom Halmstads kommun. Inom Wictor Family Office arbetar Maria back office främst med administrativa uppgifter och värdepappershantering. Hon är också ansvarig för vårt välgörenhetsarbete i Wictor Charity.

team_image
Management Assistant

Philip Syrén

Philip arbetar sedan 2016 på Wictor Family Office och studerar för närvarande ekonomi och företagsledning vid North Park University i Chicago. Philip sitter i ledningsgruppen, till vilken han är administrativt behjälplig.

team_image
Digital Innovator & UX Designer

Gabriel Chamoun

Gabriel studerar Digital Design & Innovation vid Halmstads Högskola och arbetar på Wictor Family Office sedan sommaren 2017. Inom Wictor Family Office arbetar Gabriel som UX-designer och digital innovatör där han bidrar med nya lösningar som skapar värde för våra kunder och vår organisation.

team_image
CEO & Partner Wictor Property

Kjell-Åke Karlsson

Kjell-Åke är civilingenjör med mer än 30 års erfarenhet från mark och anläggningsbranschen. Han har arbetat för bl.a Skanska men även drivit ett flertal bolag själv. Tidigare har han varit delägare i MVB samt ett flertal egna bolag som arbetar med fastighetsprojekteringar. Kjell-Åke är i dag delägare och CEO i Wictor Property.

team_image
Head of Marketing & Sales Wictor Property

Ivo Skibola

Ivo Skibola har mer än 30 års erfarenhet av inredningsbranschen. Han grundade och drev M2 Retail Group som designade, tillverkade, installerade och agerade projektledare för etablering av inredningskoncept för butiker och hotell i hela världen. Ivos styrkor ligger i tidsplaner, budgetarbete, konceptutveckling, färg och form. Hans ledord är ”lösningar, kvalitet och lönsamhet”. I dag arbetar han på Wictor Property med ansvar för kund- och partnerrelationer samt marknadsföring.

Styrelse
team_image
Chairman

Börje Johansson

Börje började sin karriär inom finanssektorn på Posten som privatrådgivare år 1987 och senare som försäljningsområdeschef. År 2000 började han som kontorschef på Nordea och de senaste 10 åren har Börje specialiserat sig på förmögenhetsförvaltning som Senior Private Banker. Börje är Swedsec-licensierad, Insuresec-licensierad och har genomgått Development Year Private Banker (Senior Private Banker Program). Under de tre senaste åren har Börje arbetat som CEO hos oss.

team_image
Member

Karin Ebbinghaus

Karin har lång erfarenhet inom juridik och växande bolag. Hon avlade Jur. Kand på Lunds Universitetet och har en M.B.A ifrån Stockholms Universitet. Karin arbetar på Almi Invest och var dessförinnan verksam som advokat med inriktning företagsförvärv, kapitalanskaffning och bolagsrätt hos Linklaters, Advokatfirman Vinge och EY Law. Hon har också varit bolagsjurist på Vestas och ICB Shipping.

team_image
Member

Leif Andersson

Leif har lång erfarenhet inom förmögenhetsförvaltning. Han läste ekonomi i Lund och började på SEB 1987 som förmögenhetsförvaltare. Mellan 1998 och 2005 arbetade han på Carnegie Investment Bank i Malmö men återvände till SEB 2005 och blev där ansvarig för deras stiftelseverksamhet. Från 2014 var han chef för SEB:s Stiftelseverksamhet på Sverigenivå. Numera arbetar han som finanskonsult men sitter även med i diverse styrelser i bl.a. Crafoordska Stiftelsen.

team_image
Member

Ivo Skibola

Ivo Skibola har mer än 30 års erfarenhet av inredningsbranschen. Han grundade och drev M2 Retail Group som designade, tillverkade, installerade och agerade projektledare för etablering av inredningskoncept för butiker och hotell i hela världen. Ivos styrkor ligger i tidsplaner, budgetarbete, konceptutveckling, färg och form. Hans ledord är ”lösningar, kvalitet och lönsamhet”. I dag arbetar han på Wictor Property med ansvar för kund- och partnerrelationer samt marknadsföring.