Så jobbar vi

Från dialog till ömsesidig relation

Initialt möte
Efter att ett ömsesidig beslut om att låta inleda en affärsrelation är taget så anordnas ett initialt möte, i vilket fakta inhämtas och behov prövas. Det primära syftet med mötet är att få en så fullständig bild som möjlig över dig och dina önskemål. Vi identifierar dina mål i livet, eventuella personliga omständigheter, aspirationer liksom familje- och företagsangelägenheter.
Faktabehandling
Vi analyserar och behandlar internt den information som inhämtats och diskussioner som hafts. Vi samlar och utvärderar alla relevanta personliga och finansiella uppgifter och fastställer dina upplevda risker.
Analys
Vi kartlägger och analyserar din nuvarande situation i syfte att identifiera en lämplig plan.
Rekommendation
Efter att det förberedande arbetet är genomfört kommer vi att presentera en handlingsplan innehållande våra oberoende expertisrekommendationer.
Implementering
Vi beviljar handlingsplanen och implementerar satta strategier för att nå de uppsatta målen.
Uppföljning
För oss är det personliga mötet fundamentalt. Utöver det formella uppföljningsmötet kommer vi att kontinuerligt höras av; såväl förutsättningslöst som efter konkret behov.