Skip to content

Så navigerar vi fastighetsmarknaden

Information om nyemission & marknadssyn

Så navigerar vi fastighetsmarknaden

Information om nyemission & marknadssyn

Så navigerar vi fastighetsmarknaden

Med allt som pågår i vår värld är det trösterikt att besöka Wictor Property – där hjulen snurrar på som vanligt. Nu välkomnar man åter investeringskapital till fastighetsportföljen.

Wictor Property är ett bolag tillhörande Wictorkoncernen, vilket uteslutande arbetar åt de med ett engagemang hos Wictor Family Office. I form av en direktinvestering erbjuds våra kunder t.om. den 19 juni möjligheten att ta del av bolagets fastighetsportfölj, som bland annat består av projekt Farhult och Solsidan i Mellbystrand.

Strategi & marknad

I egenskap av ett medelstort projekteringsbolag har man positionerat sig strategiskt. När de allra största byggbolagen köper upp projektområden så följer ofta byggrätter som är för små för dem att hantera.

– Vi är en aktör som fångar upp vad de stora byggdrakarna inte har tid att skapa värde i, samtidigt som vi köper objekt av de mindre aktörerna som saknar finansiella muskler att driva projekten, förklarar Ivo Skibola som är marknads- och säljansvarig på Wictor Property.

Wictor Property är huvudsakligen verksamt i Sveriges mellan- och storstäder, med särskilt fokus på västkusten. Detta eftersom man bedömt att hög närvaro föranleder bättre kvalitets- och tidsplanskontroll.

– Vi är inte bara en administrativ byggherre, säger Ivo och fortsätter: Vi har ett kontor på varje byggarbetsplats och följer noggrant varenda detalj i byggförfarandet.

Marknadssyn

Vikten av diversifiering gör sig särskilt tydlig i tider av oro. Med en bredd i sin investeringsportfölj kan man sprida sin risk och skapa en sorts stötdämpning i oroliga tider. Ett sätt att skydda sig mot aktiemarknadens nedgångar är att investera utanför börsen. Men är fastighetsmarknaden riskfri?

– Vi följer utvecklingen noggrant och är trygga i vår affärsmodell, säger Ivo och fortsätter: en kassaflödes- respektive vinstanalys utförs alltid för att säkerställa att tillgången både kan säljas och hyras ut, oberoende ursprungligt förvärvssyfte och konjunkturcykler.

Hittills står bostadsmarknaden relativt opåverkad av coronakrisen och även om det spekulerats i en tillfällig nedgång av aktiviteten på bostadsmarknaden under våren och sommaren så är de befintliga portföljinnehaven betryggande. Intresset för semester på hemmaplan har ökat vilket bedöms leda till stigande efterfrågan och priser på fritidshus.

– Även om det inte är fritidshus, utan bostadsrätter, som vi säljer så är både Mellbystrand och Farhult två attraktiva sommarorter. Köpsegmentet består till stor del av människor som betraktar fastigheterna som sommarboenden, säger Ivo.

Sista anmälningsdag: 19 juni
Sista betaldag: 22 juni
Minsta investeringsbelopp: 500,000 SEK

Kontakt: Philip Syrén, philip(at)wictorfamilyoffice.com, 072-080 83 12

Spela videoklipp