En enkel tillvaro i
en komplex värld

Så underlättar vi Din vardag

Wictor Family Office grundades på principen om att alltid sätta kundernas intressen främst genom genuin rådgivning och ett gränslöst erbjudande. Det faktum att vi är en aktör fristående från banker, fondbolag och finansiella institut ger oss ett unikt marknadsövertag, där det enda vi beaktar är våra kunders bästa.

För oss är en god relation och det personliga mötet fundamentalt. En genuin affärsrelation präglad av lojalitet och välvilja ger oss möjlighet att ta ett helhetsansvar och värna dina intressen till det yttersta.

Följaktligen kan du fokusera din dyrbara tid på de för dig viktigaste prioriteringarna i livet.

 • Vägledning
 • Utveckling
 • Planering
 • Hantering
 • Konton

Ekonomisk

 • Helhetligt ansvarstagande och holistisk förståelse
 • Kreativa lösningar på finansiella frågor och proaktiv rådgivning
 • Investeringsrådgivning avseende alla typer av instrument och objekt
 • Analys, rekommendation, implementering och uppföljning. Läs mer om hur vi jobbar

Juridisk

 • Skatter & avgifter
 • Bevakning av det juridiska klimatet för att bevaka dina intressen och säkerställa optimal struktur
 • Bolags- och företagsstrukturer
 • Tvister & företrädning
 • Avtal & kontrakt

Ad Hoc

 • Familjerelevanta ärenden
 • Lednings- & bolagsfrågor
 • Internationellt (boende och företagande utanför Sveriges gränser)
 • Utlandsflytt

Basala tjänster

 • Riskhantering & konstant bevakning/kontroll
 • Tillgångsallokering & investeringsstrategi
 • Förmögenhetspreservation

Aktiemäkleri

 • Direktkontakt till våra aktiemäklare
 • Diskussion, analys & rekommendationer
 • Förmedling av aktier & andra instrument

Alternativa investeringar

 • Exklusiva investeringsrundor
 • Konst
 • Egendom
 • Fordon
 • Med mera..

Mandat & Investeringar

 • Diskretionär & rådgivande förvaltning
 • Skräddarsydda portföljer
 • Nordiskt mandat
 • Globalt mandat
 • Pensionsmandat
 • Konservativt mandat
 • Fastighetsinvesteringar

Wictor Family Office kan erbjuda sina kunder den globala marknadens alla fonder och fondbolag. Vidare har somliga fonder valts ut och handlats upp, vilka generellt erbjuds till rabatter om mellan 40-60% (med vissa avvikelser). De utvalda fonderna finner du på denna sida.

För mer information om fastighetsinvesteringar via Wictor Property, se denna sida.

Struktur & förmögenhetsplanering

 • Översiktlig och samlad struktur
 • Kostnadsbesparingar & optimering av finansiell struktur
 • Bolagsbildande & avveckling
 • Kontostruktur
 • Skattestruktur
 • Pensionsplanering
 • Fastighetsbestånd

Familjestyrning & generationsskifte

 • Proaktiv planering av generationsväxling
 • Forum för frågor berörande familjen och dennes intressen
 • Säkerställer att såväl värderingar som visioner vidareförs till nästa generation
 • Engagerar & utbildar

Nästa generation

 • Utbildning & mentorskap - en neutral part i känsliga frågor
 • Eget nätverk med årliga sammanträffningar
 • Handledning vid val av utbildning, praktikplatser, etcetera

Administrativa tjänster

 • Bevakning och hantering av räkningar, fakturor, löner, etcetera
 • Bokföring och deklarationer
 • Orderläggning
 • Rapportering
 • Upprättande av avtal
 • Due Diligence

Concierge

 • Personlig rådgivning för alla typer av ärenden och önskemål
 • Evenemangsplanering
 • Semesterplanering
 • Privatjet & transport
 • Upplevelser
 • Säkerhet

Representantskap

 • Upphandling och uppföljning av leverantörsavtal
 • Köp- och säljförfarande av objekt
 • Förhandling
 • Rekrytering

Välgörenhet & filantropi

 • Egen plattform för att bidra positivt till samhället ("Wictor Charity")
 • Strukturering av välgörenhetsprojekt
 • Stiftelseutbildningar & styrelsesammansättningar
Created by potrace 1.15, written by Peter Selinger 2001-2017

Wictor Online

 • Full tillgång till Wictor Online
 • Allt på samma plats
 • Översikt, insyn och kontroll
 • Infrastruktur för fullständig lösning

Förvaring & struktur

 • Öppning och hantering av konton (ISK, depå, KF, etc.)
 • Kapitalförsäkringar med möjlighet att inneha onoterade aktieinnehav

Rapportering

 • Egna analyser och rapporter kan utföras via Wictor Online
 • Finansiella rapporter och redovisningar
 • Portföljs- och prestationsanalys
 • Strategisk tillgångsrapportering
 • Extern tillgångsintegration
 • Månadsbrev

Vägledning

Ekonomisk

 • Helhetligt ansvarstagande och holistisk förståelse
 • Kreativa lösningar på finansiella frågor och proaktiv rådgivning
 • Investeringsrådgivning avseende alla typer av instrument och objekt
 • Analys, rekommendation, implementering och uppföljning. Läs mer om hur vi jobbar

Juridisk

 • Skatter & avgifter
 • Bevakning av det juridiska klimatet för att bevaka dina intressen och säkerställa optimal struktur
 • Bolags- och företagsstrukturer
 • Tvister & företrädning
 • Avtal & kontrakt

Ad Hoc

 • Familjerelevanta ärenden
 • Lednings- & bolagsfrågor
 • Internationellt (boende och företagande utanför Sveriges gränser)
 • Utlandsflytt

Utveckling

Basala tjänster

 • Riskhantering & konstant bevakning/kontroll
 • Tillgångsallokering & investeringsstrategi
 • Förmögenhetspreservation

Aktiemäkleri

 • Direktkontakt till våra aktiemäklare
 • Diskussion, analys & rekommendationer
 • Förmedling av aktier & andra instrument

Alternativa investeringar

 • Exklusiva investeringsrundor
 • Konst
 • Egendom
 • Fordon
 • Med mera..

Mandat & Investeringar

 • Diskretionär & rådgivande förvaltning
 • Skräddarsydda portföljer
 • Nordiskt mandat
 • Globalt mandat
 • Pensionsmandat
 • Konservativt mandat
 • Fastighetsinvesteringar

Wictor Family Office kan erbjuda sina kunder den globala marknadens alla fonder och fondbolag. Vidare har somliga fonder valts ut och handlats upp, vilka generellt erbjuds till rabatter om mellan 40-60% (med vissa avvikelser). De utvalda fonderna finner du på denna sida.

För mer information om fastighetsinvesteringar via Wictor Property, se denna sida.

Planering

Struktur & förmögenhetsplanering

 • Översiktlig och samlad struktur
 • Kostnadsbesparingar & optimering av finansiell struktur
 • Bolagsbildande & avveckling
 • Kontostruktur
 • Skattestruktur
 • Pensionsplanering
 • Fastighetsbestånd

Familjestyrning & generationsskifte

 • Proaktiv planering av generationsväxling
 • Forum för frågor berörande familjen och dennes intressen
 • Säkerställer att såväl värderingar som visioner vidareförs till nästa generation
 • Engagerar & utbildar

Nästa generation

 • Utbildning & mentorskap - en neutral part i känsliga frågor
 • Eget nätverk med årliga sammanträffningar
 • Handledning vid val av utbildning, praktikplatser, etcetera

Hantering

Administrativa tjänster

 • Bevakning och hantering av räkningar, fakturor, löner, etcetera
 • Bokföring och deklarationer
 • Orderläggning
 • Rapportering
 • Upprättande av avtal
 • Due Diligence

Concierge

 • Personlig rådgivning för alla typer av ärenden och önskemål
 • Evenemangsplanering
 • Semesterplanering
 • Privatjet & transport
 • Upplevelser
 • Säkerhet

Representantskap

 • Upphandling och uppföljning av leverantörsavtal
 • Köp- och säljförfarande av objekt
 • Förhandling
 • Rekrytering

Välgörenhet & filantropi

 • Egen plattform för att bidra positivt till samhället ("Wictor Charity")
 • Strukturering av välgörenhetsprojekt
 • Stiftelseutbildningar & styrelsesammansättningar

Konton

Created by potrace 1.15, written by Peter Selinger 2001-2017

Wictor Online

 • Full tillgång till Wictor Online
 • Allt på samma plats
 • Översikt, insyn och kontroll
 • Infrastruktur för fullständig lösning

Förvaring & struktur

 • Öppning och hantering av konton (ISK, depå, KF, etc.)
 • Kapitalförsäkringar med möjlighet att inneha onoterade aktieinnehav

Rapportering

 • Egna analyser och rapporter kan utföras via Wictor Online
 • Finansiella rapporter och redovisningar
 • Portföljs- och prestationsanalys
 • Strategisk tillgångsrapportering
 • Extern tillgångsintegration
 • Månadsbrev

Din integritet är vår högsta prioritet

Med ambition att förbättra ditt digitala besök hos oss så använder vi s.k. "cookies". Genom din närvaro accepterar du desamma. Genom att klicka på rubriken ovan kan du läsa mer om såväl dessa som vårt övriga integritetsarbete.