Skip to content

En enkel tillvaro i
en komplex värld

Så underlättar vi Din vardag

Wictor Family Office grundades på principen om att alltid sätta kundernas intressen främst genom genuin rådgivning och ett gränslöst erbjudande. Det faktum att vi är en aktör fristående från banker, fondbolag och finansiella institut ger oss ett unikt marknadsövertag, där det enda vi beaktar är våra kunders bästa.

För oss är en god relation och det personliga mötet fundamentalt. En genuin affärsrelation präglad av lojalitet och välvilja ger oss möjlighet att ta ett helhetsansvar och värna dina intressen till det yttersta.

Följaktligen kan du fokusera din dyrbara tid på de för dig viktigaste prioriteringarna i livet.

  • Vägledning
  • Utveckling
  • Planering
  • Hantering
  • Konton

Ekonomisk

Juridisk

Ad Hoc

Basala tjänster

Aktiemäkleri

Alternativa investeringar

Mandat & Investeringar

Wictor Family Office kan erbjuda sina kunder den globala marknadens alla fonder och fondbolag. Vidare har somliga fonder valts ut och handlats upp, vilka generellt erbjuds till rabatter om mellan 40-60% (med vissa avvikelser). De utvalda fonderna finner du på denna sida.

För mer information om fastighetsinvesteringar via Wictor Property, se denna sida.

Struktur & förmögenhetsplanering

Familjestyrning & generationsskifte

Nästa generation

Administrativa tjänster

Concierge

Representantskap

Välgörenhet & filantropi

Created by potrace 1.15, written by Peter Selinger 2001-2017

Wictor Online

Förvaring & struktur

Rapportering

Vägledning

Ekonomisk

Juridisk

Ad Hoc

Utveckling

Basala tjänster

Aktiemäkleri

Alternativa investeringar

Mandat & Investeringar

Wictor Family Office kan erbjuda sina kunder den globala marknadens alla fonder och fondbolag. Vidare har somliga fonder valts ut och handlats upp, vilka generellt erbjuds till rabatter om mellan 40-60% (med vissa avvikelser). De utvalda fonderna finner du på denna sida.

För mer information om fastighetsinvesteringar via Wictor Property, se denna sida.

Planering

Struktur & förmögenhetsplanering

Familjestyrning & generationsskifte

Nästa generation

Hantering

Administrativa tjänster

Concierge

Representantskap

Välgörenhet & filantropi

Konton

Created by potrace 1.15, written by Peter Selinger 2001-2017

Wictor Online

Förvaring & struktur

Rapportering