Skip to content

Wictor startar utbildningsserie
för nästa generation

Vi bistår i att förbereda för en framtida generationsväxling – av såväl kapital som värderingar.

Wictor startar utbildningsserie för nästa generation

Vi bistår i att förbereda för en framtida generationsväxling – av såväl kapital som värderingar

Wictor startar utbildningsserie för nästa generation

För oss handlar generationsskifte om mer än bara teknikaliteter. Det handlar inte enbart om vad som är skattemässigt fördelaktigt eller hur själva överföringsförfarandet ska gå till.

Även om du aspirerar på att ansvara för och leda din verksamhet en lång tid framöver så är det viktigt att i god tid etablera en god familjestyrning och förbereda för en framtida generationsväxling – av såväl kapital som värderingar.

Familjestyrning är i likhet med bolagsstyrning ett system av principer för gemensam beslutsfattning i syfte att hjälpa familjen att planera och styra sin förmögenhet och eventuella verksamhet i önskvärd riktning. Målet är att skapa en sund balans mellan rationella ekonomiska ambitioner och familjens gemensamma samt individuella mål

Ovan typ av styrning är i regel fristående från bolagsstyrelser och andra ledningsfunktioner och avser uteslutande familjens intresse.

Syftet med en strategisk familjestyrning är att:

– Skapa ett forum för informationsförmedling diskussion och beslutsfattande för frågor som berör familjen och dess intressen.

– Säkerställa att såväl familjens värderingar som visioner vidareförs till de kommande generationerna.

– Familjemedlemmar ska informeras om viktiga utmaningar, resultat och strategiska val inom familjeföretag.

– Familjemedlemmar ska engageras och utbildas.

Utbildningsserie som förbereder en framtida generationsväxling

Wictor Next Generation syftar till att bistå familjer i att skapa en fungerade familjestyrning. Vi identifierar den vision som ska hålla familjen samman och utformar utbildningen efter individens behov. Genom att engagera, utbilda och gradvis involvera framtida arvtagare säkerställs det att familjens förmögenhet och värderingar förvaltas framgångsrikt och varsamt.

Anmälan till Wictor Next Generation är nu öppen med kursstart i september 2022. I utbildningen bistår vi med skapandet av ett värdefullt nätverk. Du kommer utbildas i ekonomi, juridik, retorik, psykologi, entreprenörskap och mycket mer. En förståelse för såväl vår som den egna familjens verksamhet byggs och värdefulla relationer skapas.

Kontakt: Rasmus Berg, Projektledare Wictor Next Generation
rasmus@wictorfamilyoffice.com

Genom att engagera, utbilda och gradvis involvera framtida arvtagare säkerställs det att familjens förmögenhet och värderingar förvaltas framgångsrikt och varsamt.

Läs mer på Wictor Next Generation.